59 20222222222222222224

 

 

لیست قطعات پراید

ردیف

گروه فرعی

نام کالا

فی فروش/ ریال

۱

پراید

پرچمی شاسی کامل LR

۱۰۰۰۰۰

۲

پراید

آبگیر بیرون جلو

۵۰۰۰۰

۳

پراید

آبگیر بیرونی عقب راست

۷۰۰۰۰

۴

پراید

آبگیر داخل جلوR

۷۵۰۰۰

۵

پراید

آبگیر داخل جلو چپ

۷۰۰۰۰

۶

پراید

آبگیر داخل عقب راست

۴۰۰۰۰

۷

پراید

آبگیر عقب بیرونی LR

۵۰۰۰۰

۸

پراید

آبگیر عقب چپ داخل

۴۰۰۰۰

۹

پراید

آبگیر عقب داخل چپ

۵۰۰۰۰

۱۰

پراید

آچار چرخ ۴ پر

۲۳۰۰۰۰

۱۱

پراید

آچار چرخ پراید روستر

۶۰۰۰۰

۱۲

پراید

آچار شمع انژکتور

۸۰۰۰۰

۱۳

پراید

آرم ۱۳۲

۴۰۰۰۰

۱۴

پراید

آرم جلو پنجره پراید سایپا و کیا

۱۵۰۰۰

۱۵

پراید

آفتابگیر جلو LR پراید

۸۵۰۰۰

۱۶

پراید

آفتومات دینام پراید انژکتور روستر

۱۲۰۰۰۰

۱۷

پراید

آفتومات دینام کاربراتور HPC پراید

۱۳۰۰۰۰

۱۸

پراید

آفتومات فن انژکتور CRB

۱۲۰۰۰۰

۱۹

پراید

آنتن سقف پراید متوسط

۵۰۰۰۰

۲۰

پراید

آینه بغل فغانی پراید LR

۸۵۰۰۰

۲۱

پراید

آینه وسط پراید مشکی

۷۰۰۰۰

۲۲

پراید

ابروی رنگ شده زرد LR

۷۰۰۰۰

۲۳

پراید

ابرویی چراغ جلو معمولی LR

۴۰۰۰۰

۲۴

پراید

ابرویی چراغ عقب LR

۵۰۰۰۰

۲۵

پراید

ابرویی رنگ شده سفید LR شرکتی

۶۰۰۰۰

۲۶

پراید

اتوماتیک استارت پراید اسرام صنعت

۴۵۰۰۰۰

۲۷

پراید

اتوماتیک راهنما پیکان روستر

۶۰۰۰۰

۲۸

پراید

استارت پراید شرکتی

۲۱۵۰۰۰۰

۲۹

پراید

استوپ ترمز پرایدایمن تک شرکتی

۳۰۰۰۰

۳۰

پراید

استوپر پراید PKS

۳۰۰۰۰۰

۳۱

پراید

افتومات بوق ۴ فیش رامکو

۲۰۰۰۰

۳۲

پراید

افتومات دینام ۴۵ کاربراتور HPC

۱۳۰۰۰۰

۳۳

پراید

افتومات دینام انژکتور HPC پراید

۷۰۰۰۰

۳۴

پراید

افتومات دینام کاربراتور ML

۱۲۰۰۰۰

۳۵

پراید

انباره عقب مشهد اپیکو CNG

۲۵۰۰۰۰

۳۶

پراید

انباره گلویی پراید اصلی مشهدرضا

۲۰۰۰۰۰

۳۷

پراید

انباره کاتالیزور وسط لوزی

۲۸۰۰۰۰

۳۸

پراید

اهرم نگه دارنده درب پراید

۶۰۰۰۰

۳۹

پراید

اورینگ درب دلکو کاربراتور کیا

۵۰۰۰

۴۰

پراید

اورینگ درب دلکو انژکتوری کیا

۵۰۰۰

۴۱

پراید

اورینگ هواکش پراید

۵۰۰۰

۴۲

پراید

اویل پمپ آلما

۳۰۰۰۰۰

۴۳

پراید

اویل پمپ پراید دینا

۳۵۰۰۰۰

۴۴

پراید

اکسل عقب پراید ABS

۷۰۰۰۰۰

۴۵

پراید

اکسل عقب پراید معمولی

۷۰۰۰۰۰

۴۶

پراید

اکسل عقب گازسوز پراید

۷۰۰۰۰۰

۴۷

پراید

بادگیر پراید طرح کره

۱۴۰۰۰۰

۴۸

پراید

بالشتک دینام پراید

۳۵۰۰۰۰

۴۹

پراید

باک پراید انژکتوری افتخار

۵۵۰۰۰۰

۵۰

پراید

باک پراید کاربراتوری افتخار

۵۵۰۰۰۰

۵۱

پراید

بست استیل بلند

۱۵۰۰۰

۵۲

پراید

بست باطری پراید

۵۰۰۰۰

۵۳

پراید

بست بخاری پراید فلزی

۷۵۰۰

۵۴

پراید

بست رادیاتور پراید فلزی

۷۵۰۰

۵۵

پراید

بست شلنگ بنزین

۵۰۰۰

۵۶

پراید

بست فلزی بزرگ پهن

۱۵۰۰۰

۵۷

پراید

بست فلزی متوسط

۷۵۰۰

۵۸

پراید

بغل یاتاقان ۲۵

۶۰۰۰۰

۵۹

پراید

بغل یاتاقان ۵۰ کره

۶۰۰۰۰

۶۰

پراید

بغل یاتاقان پراید استاندارد اتوموتور

۵۰۰۰۰

۶۱

پراید

بوش اکسل بهکاران پراید

۵۰۰۰۰

۶۲

پراید

بوش اکسل پلی تک

۷۰۰۰۰

۶۳

پراید

بوش دسته دنده سبز پراید

۵۰۰۰

۶۴

پراید

بوش طبق پلی تک

۳۰۰۰۰

۶۵

پراید

بوش طبق وجودی

۲۵۰۰۰

۶۶

پراید

بوق سیگر اصل

۱۳۵۰۰۰

۶۷

پراید

پایه برف پاکن پراید TSUN پنگوئن

۹۰۰۰۰

۶۸

پراید

پایه دسته موتور سه سوراخ شرکتی

۹۰۰۰۰

۶۹

پراید

پرچ ۴

۱۰۰۰

۷۰

پراید

پرچ ۵

۱۰۰۰

۷۱

پراید

 پروانه فن پراید انژکتور

۵۰۰۰۰

۷۲

پراید

پروانه فن کولر جدید

۵۰۰۰۰

۷۳

پراید

پروانه فن کولر قدیم

۵۰۰۰۰

۷۴

پراید

پمپ بنزین انژکتور MWH

۳۵۰۰۰۰

۷۵

پراید

پمپ ترمز کامل پراید دینا پارت

۵۵۰۰۰۰

۷۶

پراید

پمپ درب پراید روستر ۲ فیش

۸۵۰۰۰

۷۷

پراید

پمپ درب پراید روستر ۵ فیش

۸۰۰۰۰

۷۸

پراید

پمپ روغن ترمز با مخزن روستر

۱۸۵۰۰۰

۷۹

پراید

پنگونی بغل پا

۳۰۰۰۰

۸۰

پراید

پنیون جعبه فرمان WRT پراید

۱۴۰۰۰۰

۸۱

پراید

پوستر استارت پراید

۲۴۰۰۰۰

۸۲

پراید

پوسته بخاری پراید

۱۸۰۰۰۰

۸۳

پراید

پوسته سقف بدون سوراخ

۶۰۰۰۰۰

۸۴

پراید

پوسته سقف سوراخ دار

۶۰۰۰۰۰

۸۵

پراید

پوکه سیلندر چرخ جلو بزرگ

۲۰۰۰۰

۸۶

پراید

پوکه سیلندر چرخ جلو کوچک

۱۰۰۰۰

۸۷

پراید

پیچ چراغ

۲۰۰۰

۸۸

پراید

پیچ چرخ پراید کیا

۲۰۰۰۰

۸۹

پراید

پیچ درب سوپاپ جدید

۷۵۰۰

۹۰

پراید

پیچ دستگیره مچی پراید

۵۰۰۰

۹۱

پراید

پیچ دو سر رزوه گلویی پراید

۱۰۰۰۰

۹۲

پراید

پیچ دیاق گوشه سپر

۲۰۰۰

۹۳

پراید

پیچ طبق به شاسی پراید

۲۰۰۰۰

۹۴

پراید

پیچ قاب ضبط

۲۰۰۰

۹۵

پراید

پیچ گل پخش کن جلو

۳۰۰۰

۹۶

پراید

پیچ گل پخش کن عقب پراید

۲۵۰۰

۹۷

پراید

پیچ کارتل قدیم پراید

۱۰۰۰۰

۹۸

پراید

پیچ کمک پراید

۱۵۰۰۰

۹۹

پراید

پینیون کیلومتر انژکتور اتوموتور

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰

پراید

تبدیل لامپ

۲۵۰۰

۱۰۱

پراید

ترموستات پراید اصلی ۷۵

۱۲۰۰۰۰

۱۰۲

پراید

تقویت بالابر پراید

۱۰۰۰۰۰

۱۰۳

پراید

تلسکوپی فرمان پراید

۴۵۰۰۰۰

۱۰۴

پراید

توپی بالا کمک پراید اصلی

۱۲۰۰۰۰

۱۰۵

پراید

توپی چرخ جلو پراید جدیدو قدیم

۲۵۰۰۰۰

۱۰۶

پراید

تو دری پراید شرکتی لبه فلزی

۳۸۵۰۰۰

۱۰۷

پراید

تودری لبه فلزی ۱۳۲ صارداتی

۴۸۰۰۰۰

۱۰۸

پراید

تیغه برف پاکن پراید فلات

۱۵۰۰۰۰

۱۰۹

پراید

جعبه سیم فیوز

۷۵۰۰۰

۱۱۰

پراید

جعبه فرمان کامل پراید MWH

۱۲۰۰۰۰۰

۱۱۱

پراید

جعبه فیوز انژکتور فرمان بران

۲۵۰۰۰۰

۱۱۲

پراید

جعبه فیوز دستی اسمارت

۳۰۰۰۰۰

۱۱۳

پراید

جلو پنجره رنگ مسی

۱۷۰۰۰۰

۱۱۴

پراید

جلو پنجره زرد تاکسی

۱۴۰۰۰۰

۱۱۵

پراید

جلو پنجره سه خط

۱۸۰۰۰۰

۱۱۶

پراید

جلو پنجره نوک مدادی پراید اوج

۱۷۰۰۰۰

۱۱۷

پراید

جلو پنجره یک خط استوک

۱۲۰۰۰۰

۱۱۸

پراید

جک سوسماری پراید شرکتی

۲۰۰۰۰۰

۱۱۹

پراید

چدنی اگزوز پراید

۳۰۰۰۰۰

۱۲۰

پراید

چراغ جلو ۱۳۲ روستر R

۵۵۰۰۰۰

۱۲۱

پراید

چراغ جلو SNT پرشیایی R

۳۴۰۰۰۰

۱۲۲

پراید

چراغ جلو پراید نفیس LR

۲۴۰۰۰۰

۱۲۳

پراید

چراغ جلو جمع ساز ۱۴۱ L

۳۵۰۰۰۰

۱۲۴

پراید

چراغ جلو جمع ساز R141

۳۵۰۰۰۰

۱۲۵

پراید

چراغ جلو جمع ساز ساده L

۳۳۰۰۰۰

۱۲۶

پراید

چراغ جلو جمع ساز ساده R

۳۲۰۰۰۰

۱۲۷

پراید

چراغ جلو فن آوران RL

۲۵۰۰۰۰

۱۲۸

پراید

چراغ سقف پراید کامل

۴۰۰۰۰

۱۲۹

پراید

چرمی لبه درب عقب و جلو

۴۰۰۰۰

۱۳۰

پراید

چشمی آب پاش پراید

۸۰۰۰

۱۳۱

پراید

چهار شاخه فرمان بلند پراید فورج

۲۳۰۰۰۰

۱۳۲

پراید

چهار شاخه فرمان طوس

۱۵۰۰۰۰

۱۳۳

پراید

چهار شاخه فرمان کوتاه پراید فورج

۱۷۰۰۰۰

۱۳۴

پراید

چکش برق پراید

۶۰۰۰۰

۱۳۵

پراید

حباب گیر بنزین پراید

۳۲۰۰۰۰

۱۳۶

پراید

حباب گیر بنزین پراید HB

۱۰۰۰۰۰

۱۳۷

پراید

حلبی یک کنتاک

۵۰۰۰

۱۳۸

پراید

خار سگدس پراید طرح جدید

۳۰۰۰۰

۱۳۹

پراید

خار شلگیر پراید

۲۵۰۰

۱۴۰

پراید

خار موکت طوسی مشکی کرم

۱۰۰۰

۱۴۱

پراید

خرطومی زیر فرمان پراید

۴۰۰۰۰

۱۴۲

پراید

خرطومی فنری هواکش

۱۰۰۰۰

۱۴۳

پراید

خرطومی لاستیکی هواکش پراد

۸۵۰۰۰

۱۴۴

پراید

خطر عقب ۱۳۱

۳۰۰۰۰۰

۱۴۵

پراید

خطر عقب HB

۲۸۰۰۰۰

۱۴۶

پراید

خطر عقب استوک RL

۱۵۰۰۰۰

۱۴۷

پراید

خطر عقب استوک اسپرت

۹۰۰۰۰

۱۴۸

پراید

خطر عقب پراید معمولی چپ

۱۸۰۰۰۰

۱۴۹

پراید

خطر عقب پراید هاشبگ فوردی

۳۰۰۰۰۰

۱۵۰

پراید

خطر عقب عالی تلاشگران چپ

۲۲۰۰۰۰

۱۵۱

پراید

خطر عقب هاشبگ راست

۱۸۰۰۰۰

۱۵۲

پراید

خطر عقب هاشبگ راست استوک

۹۰۰۰۰

۱۵۳

پراید

داشبورت کامل پراید شرکتی

۱۲۵۰۰۰۰

۱۵۴

پراید

درب باک CNG پیچی

۲۰۰۰۰

۱۵۵

پراید

درب باک پراید

۳۵۰۰۰

۱۵۶

پراید

درب باک سازه پراید

۲۰۰۰۰

۱۵۷

پراید

درب باک سوپاپدار پراید H.P.C

۴۰۰۰۰

۱۵۸

پراید

درب باک ماشین فلزی CNG

۵۰۰۰۰

۱۵۹

پراید

درب باک ماشین فلزی معمولی

۵۰۰۰۰

۱۶۰

پراید

درب ترموستاتپراید انژکتور

۵۰۰۰۰

۱۶۱

پراید

درب ترموستات پراید کاربراتور

۴۰۰۰۰

۱۶۲

پراید

درب جلو پراید چپ شرکتی

۱۸۵۰۰۰۰

۱۶۳

پراید

درب داشبورد پراید

۱۵۰۰۰۰

۱۶۴

پراید

درب دلکو PKS طرح جدید

۶۰۰۰۰

۱۶۵

پراید

درب دلکو WRT طرح قدیم

۶۰۰۰۰

۱۶۶

پراید

درب رادیاتور پراید چیتا

۴۰۰۰۰

۱۶۷

پراید

درب رادیاتور پراید دیلیتکس

۴۰۰۰۰

۱۶۸

پراید

درب رادیاتور پراید دینا

۵۰۰۰۰

۱۶۹

پراید

درب سوپاپ پراید شرکتی

۲۰۰۰۰۰

۱۷۰

پراید

درب مخزن اب اضافی آبی

۲۵۰۰۰

۱۷۱

پراید

درب مخزن شیشه شور قدیم جدید

۵۰۰۰

۱۷۲

پراید

درجه باک CRB انژکتور

۱۳۰۰۰۰

۱۷۳

پراید

درجه باک پراید انژکتوری سنجش

۲۲۰۰۰۰

۱۷۴

پراید

دستگاه شیشه بالابر پراید

۱۲۰۰۰۰

۱۷۵

پراید

دستگاه شیشه بالابر چیتا چپ

۶۰۰۰۰۰

۱۷۶

پراید

دستگیره داخل ۱۱۱ و ۱۳۲ اصلی

۴۰۰۰۰

۱۷۷

پراید

دستگیره درب بازکن داخل پراید

۲۵۰۰۰

۱۷۸

پراید

دستگیره درب بازکن داخل ۱۴۱

۵۰۰۰۰

۱۷۹

پراید

دستگیره درب بیرون پراید TZF

۴۰۰۰۰

۱۸۰

پراید

دستگیره درب داشبورت

۱۵۰۰۰

۱۸۱

پراید

دستگیره شیشه بالابر ۱۴۱

۲۵۰۰۰

۱۸۲

پراید

دستگیره شیشه بالابر پراید

۲۰۰۰۰

۱۸۳

پراید

دسته جک بلندو کوتاه

۴۰۰۰۰

۱۸۴

پراید

دسته موتور ۲ پراید کمالی یکتا

۱۳۵۰۰۰

۱۸۵

پراید

دنده استارت CRB

۱۲۰۰۰۰

۱۸۶

پراید

دنده استارت اسرام صنعت پراید

۵۰۰۰۰۰

۱۸۷

پراید

دنده برنجی پراید دینا پارت

۳۵۰۰۰۰

۱۸۸

پراید

دنده فرابیل تبریز

۱۲۰۰۰۰

۱۸۹

پراید

دوشاخه چراغ پرشیایی

۲۵۰۰۰

۱۹۰

پراید

دیاق جلو ۴۰۵ پداش

۱۸۵۰۰۰

۱۹۱

پراید

دیاق سپر عقب ۱۳۲ عطار

۴۵۰۰۰۰

۱۹۲

پراید

دیاق سپر عقب HB

۴۵۰۰۰۰

۱۹۳

پراید

دیاق سپر عقب پراید

۳۸۵۰۰۰

۱۹۴

پراید

دیاق فن پراید پلاستیکی

۸۵۰۰۰

۱۹۵

پراید

دیاق فن پراید فلزی

۱۷۵۰۰۰

۱۹۶

پراید

دیاق فن کولر قدیم

۷۰۰۰۰

۱۹۷

پراید

دیاق میل موجگیر L

۶۰۰۰۰

۱۹۸

پراید

دیاق میل موجگیر R

۶۰۰۰۰

۱۹۹

پراید

دیاق میل کاپوت

۶۰۰۰۰

۲۰۰

پراید

دیسک چرخ جلو پراید HPC

۱۸۵۰۰۰

۲۰۱

پراید

دیسک چرخ جلو پراید لاهیجان

۲۰۰۰۰۰

۲۰۲

پراید

دیسک چرخ جلوو پراید نالکو

۲۵۰۰۰۰

۲۰۳

پراید

دیسک چرخ جلو پراید نالکو

۱۷۰۰۰۰

۲۰۴

پراید

دیسک و صفحه کلاج MWH پراید

۸۵۰۰۰۰

۲۰۵

پراید

دیوت پراید ۶ خازن روستر

۲۲۰۰۰۰

۲۰۶

پراید

دیوت پراید ۸ خازن روستر

۲۵۰۰۰۰

۲۰۷

پراید

دیوت پراید طرح جدید روستر

۲۲۰۰۰۰

۲۰۸

پراید

دیوت فن اتوموتور

۲۲۰۰۰۰

۲۰۹

پراید

رادیاتور بخاری آلومینیم چینی

۱۸۰۰۰۰

۲۱۰

پراید

رادیاتور بخاری پراید آرم کو

۲۳۰۰۰۰

۲۱۱

پراید

رادیاتور کلر مدل ۸۶ کد ۱۹۸

۸۵۰۰۰۰

۲۱۲

پراید

رادیاتور کلر مدل پاناسونئک کد

۹۰۰۰۰۰

۲۱۳

پراید

رادیاتور کولر مدل قدیم ۱۶/۵ خانه

۹۲۰۰۰۰

۲۱۴

پراید

رادیاتور کولر پراید

۸۵۰۰۰۰

۲۱۵

پراید

رام موتور پراید عطار

۳۰۰۰۰۰

۲۱۶

پراید

راهنما پارک ۱۴۱ بهسازین LR

۶۰۰۰۰

۲۱۷

پراید

راهنما پارک ۱۴۱ روستر RL

۷۰۰۰۰

۲۱۸

پراید

راهنما پارک پرشیایی معمولی

۳۵۰۰۰

۲۱۹

پراید

راهنما پارک تو مشکی NSK راست

۶۰۰۰۰

۲۲۰

پراید

راهما پارک جم ساز LR

۶۵۰۰۰

۲۲۱

پراید

راهنما پارک جم ساز پرشیایی L

۵۰۰۰۰

۲۲۲

پراید

راهنما داخل سپر HB زرد

۶۰۰۰۰

۲۲۳

پراید

راهنما داخل سپر زرد ۱۴۱

۳۰۰۰۰

۲۲۴

پراید

راهنما داخل سپر زرد ساده

۳۵۰۰۰

۲۲۵

پراید

راهنما داخل سپر سفید پرشیایی

۳۵۰۰۰

۲۲۶

پراید

راهنما داخل سپر معمولی زرد TPS

۳۵۰۰۰

۲۲۷

پراید

راهنمای روی گلگیر پراید

۲۵۰۰۰

۲۲۸

پراید

رله بوق پراید رامکو

۵۵۰۰۰

۲۲۹

پراید

رله فن سه قولو دینا پارت

۱۵۰۰۰۰

۲۳۰

پراید

رله فن کلاهکدار ۴۰۵ آرمانکار

۵۰۰۰۰

۲۳۱

پراید

رله قفل مرکزی Songyen

۱۲۰۰۰۰

۲۳۲

پراید

روکش درب عقب سایپا مدل L

۳۵۰۰۰۰

۲۳۳

پراید

روکش درب جلو راست اراک

۳۵۰۰۰۰

۲۳۴

پراید

روکش درب جلو شرکتی راست

۳۵۰۰۰۰

۲۳۵

پراید

روکش درب عقب چپ پراید

۳۴۰۰۰۰

۲۳۶

پراید

روکش درب عقب سایپا R

۳۱۰۰۰۰

۲۳۷

پراید

ریل صندلی جلو

۲۰۰۰۰

۲۳۸

پراید

ریل شیشه جلو

۳۰۰۰۰

۲۳۹

پراید

رینگ چرخ پراید

۴۰۰۰۰۰

۲۴۰

پراید

رینگ موتور ۲۵ tp

۳۸۰۰۰۰

۲۴۱

پراید

رکاب پراید LR

۳۰۰۰۰۰

۲۴۲

پراید

زغال استارت پراید FCC

۶۰۰۰۰

۲۴۳

پراید

زغال استارت پراید PKS

۵۰۰۰۰

۲۴۴

پراید

زغال دینام پراید FCC

۳۰۰۰۰

۲۴۵

پراید

زغال فن پراید

۴۰۰۰۰

۲۴۶

پراید

زنجیر چرخ پراید

۵۵۰۰۰۰

۲۴۷

پراید

زه ابروی جلونوک مدادی L افتخار

۶۰۰۰۰

۲۴۸

پراید

زه اطراف درب پراید حامد

۲۵۰۰۰

۲۴۹

پراید

زه دور درب ۱۴۱ کامل

۸۰۰۰۰

۲۵۰

پراید

زه دور درب HB

۴۵۰۰۰

۲۵۱

پراید

زه دور درب پراید ۱۳۲

۱۸۵۰۰۰

۲۵۲

پراید

زه سقف HB

۵۲۵۰۰

۲۵۳

پراید

زه سقف پراید ساده

۱۰۰۰۰۰

۲۵۴

پراید

زه سقف عقب شیشه پراید

۸۰۰۰۰

۲۵۵

پراید

زه شیشه جلو بالا سمت راست

۸۰۰۰۰

۲۵۶

پراید

زه شیشه جلو ستون سمت چپ

۱۰۰۰۰۰

۲۵۷

پراید

زه شیشه جلو ستون سمت راست

۹۵۰۰۰

۲۵۸

پراید

زه شیشه جلو سمت بالا سمت چپ

۹۰۰۰۰

۲۵۹

پراید

زه شیشه جلو سمت پایین پراید

۱۲۰۰۰۰

۲۶۰

پراید

سپر جلو سرو سپاهان پراید

۲۰۰۰۰۰

۲۶۱

پراید

سپر جلو هاچبک

۴۵۰۰۰۰

۲۶۲

پراید

سپر عقب ۱۳۲ آریا پلاست

۳۵۰۰۰۰

۲۶۳

پراید

سپر عقب سرو سپاهان پراید

۲۰۰۰۰۰

۲۶۴

پراید

سپر عقب هاشبگ

۴۵۰۰۰۰

۲۶۵

پراید

سپر عقب هاشبگ GAT

۴۵۰۰۰۰

۲۶۶

پراید

سر باطری برنجی ساده

۵۵۰۰۰

۲۶۷

پراید

سر دنده پراید

۴۰۰۰۰

۲۶۸

پراید

سر فندک

۴۰۰۰۰

۲۶۹

پراید

سگدس جدید پراید ABS LR دینا

۳۰۰۰۰۰

۲۷۰

پراید

سگدس جلو پراید L دینا قدیم

۳۳۰۰۰۰

۲۷۱

پراید

سگدس جلو پراید R دینا قدیم

۲۸۰۰۰۰

۲۷۲

پراید

سگدس راست پراید ABS تلدا

۲۸۰۰۰۰

۲۷۳

پراید

سنسور کیلومتر انژکتور پراید

۸۵۰۰۰

۲۷۴

پراید

سه شاخ پلوس ۱۹ خار MWH

۱۵۰۰۰۰

۲۷۵

پراید

سه شاخه پلوس ۲۰ خار بزرگ

۱۵۰۰۰۰

۲۷۶

پراید

سه شاخه پلوس ۲۰ خار رالو کوچک

۴۵۰۰۰۰

۲۷۷

پراید

سه شاخه چراغ اصلی

۲۵۰۰۰

۲۷۸

پراید

سه شاخه چراغ معمولی

۲۰۰۰۰

۲۷۹

پراید

سوییچ سگانه کامل پراید روستر

۱۹۰۰۰۰

۲۸۰

پراید

سوئیچ صندوق عقب پراید BSCO

۸۰۰۰۰

۲۸۱

پراید

سوئیچ موتور تک پراید

۳۲۵۰۰۰

۲۸۲

پراید

سوئیچ کامل پراید چیتا

۳۵۰۰۰۰

۲۸۳

پراید

سوئیچ استارت BKS

۳۵۰۰۰۰

۲۸۴

پراید

سوئیچ استارت اتوموتور

۲۵۰۰۰۰

۲۸۵

پراید

سوئیچ استارت چیتا

۳۵۰۰۰۰

۲۸۶

پراید

سوپاپ مزدا

۵۵۰۰۰۰

۲۸۷

پراید

سوزن کاربراتور HPC

۱۸۰۰۰۰

۲۸۸

پراید

سوکت جازغالی راهنما پارک پراید

۱۰۰۰۰

۲۸۹

پراید

سیبک زیر پراید لاوان مشهد

۲۵۰۰۰۰

۲۹۰

پراید

سیبک سر فرمان روستر

۱۲۰۰۰۰

۲۹۱

پراید

سیلندر چرخ جلو پراید LR

۵۵۰۰۰۰

۲۹۲

پراید

سیلندر چرخ عقب

۱۵۰۰۰۰

۲۹۳

پراید

سیم کیلومتر پراید انژکتوری

۸۵۰۰۰

۲۹۴

پراید

سیم ۱/۵ سهند

۵۰۰۰

۲۹۵

پراید

سیم باک صندوق پراید امجد

۶۰۰۰۰

۲۹۶

پراید

سیم ترمز دستی پراید خورشید

۱۸۰۰۰۰

۲۹۷

پراید

سیم درب باک امجد

۷۰۰۰۰

۲۹۸

پراید

سیم شیشه بالابر پراید خورشید L

۶۰۰۰۰

۲۹۹

پراید

سیم شیشه بالابر پراید امجد

۵۰۰۰۰

۳۰۰

پراید

سیم گاز پراید کاربراتوری

۸۵۰۰۰

۳۰۱

پراید

سیم کاپوت شرکتی پراید

۸۰۰۰۰

۳۰۲

پراید

سیم کلاج کاربراتور پراید

۷۰۰۰۰

۳۰۳

پراید

سیم کیلومتر کاربراتور خورشید

۹۵۰۰۰

۳۰۴

پراید

سیم کیلومتر انژکتور ایران خورشید

۸۰۰۰۰

۳۰۵

پراید

سیم کیلومتر پراید انژکتور

۷۰۰۰۰

۳۰۶

پراید

سینی زیر پایه برف پاکن پراید

۱۰۰۰۰۰

۳۰۷

پراید

سینی جاچراغی جلو LR

۱۵۰۰۰۰

۳۰۸

پراید

سینی جاچراغی عقب LR

۱۰۰۰۰۰

۳۰۹

پراید

سینی شاسی بالا کمک بدون دیاق

۳۸۰۰۰۰

۳۱۰

پراید

سینی شاسی بالا کمک RL با دیاق

۵۵۰۰۰۰

۳۱۱

پراید

سینی فن جلو پراید شرکتی

۷۵۰۰۰۰

۳۱۲

پراید

سینی فن جلو شرکتی

۶۵۰۰۰۰

۳۱۳

پراید

شاسی بوق بزرگ

۱۰۰۰۰

۳۱۴

پراید

شاسی بوق کوچک

۵۰۰۰

۳۱۵

پراید

شاسی لادری پراید LT

۱۵۰۰۰

۳۱۶

پراید

شاسی لادری صندوق عقب پراید

۲۵۰۰۰

۳۱۷

پراید

شفت دوم کامل شرکتی

۸۵۰۰۰۰

۳۱۸

پراید

شلگیر پراید LR

۵۰۰۰۰

۳۱۹

پراید

شلنگ U

۱۰۰۰۰

۳۲۰

پراید

شلنگ آب پاش کامل

۲۰۰۰۰

۳۲۱

پراید

شلنگ بالا و پایین رادیاتور

۵۰۰۰۰

۳۲۲

پراید

شلنگ بنزین ۶ نخی

۴۰۰۰۰

۳۲۳

پراید

شلنگ بنزین ۸ نخی

۳۵۰۰۰

۳۲۴

پراید

شلنگ بنزین باک پهن

۱۰۰۰۰۰

۳۲۵

پراید

شلنگ درب سوپاپ

۱۰۰۰۰

۳۲۶

پراید

شلنگ شش گانه موتور

۶۰۰۰۰

۳۲۷

پراید

شلنگ شیشه شور سفید

۵۰۰۰

۳۲۸

پراید

شلنگ متوسط باک

۴۰۰۰۰

۳۲۹

پراید

شلنگ وکیوم

۱۰۰۰۰

۳۳۰

پراید

شلنگ کوچک باک

۳۵۰۰۰

۳۳۱

پراید

شیر تخلیه رادیاتور پراید با اورینگ

۱۰۰۰۰

۳۳۲

پراید

شیشه آینه ۱۴۱ LR

۳۸۰۰۰

۳۳۳

پراید

شیشه آینه پراید معمولی کاوج

۳۰۰۰۰

۳۳۴

پراید

صافی اوئل پمپ شرکتی دینا

۶۰۰۰۰

۳۳۵

پراید

صافی بنزین آهن ربادار چیتا

۴۰۰۰۰

۳۳۶

پراید

صافی بنزین روستر انژکتوری

۶۰۰۰۰

۳۳۷

پراید

صافی بنزین سر صاف پراید انژکتوری

۷۰۰۰۰

۳۳۸

پراید

صافی بنزین کاربراتور چیتا

۳۰۰۰۰

۳۳۹

پراید

ضربه گیر کاپوت پیچی پراید بلند

۱۰۰۰۰

۳۴۰

پراید

طاقچه عقب HB

۲۰۰۰۰۰

۳۴۱

پراید

طاقچه عقب پراید ۱۴۱

۳۵۰۰۰۰

۳۴۲

پراید

طاقچه عقب پراید ساده

۲۳۰۰۰۰

۳۴۳

پراید

طبق پراید روستر

۲۵۰۰۰۰

۳۴۴

پراید

طلق چراغ جلو پرشیای پراید

۷۵۰۰۰

۳۴۵

پراید

طلق چراغ سقف

۱۰۰۰۰

۳۴۶

پراید

طلق چراغ سقف پراید

۱۰۰۰۰

۳۴۷

پراید

طلق چراغ جلو ساده پراید

۷۵۰۰۰

۳۴۸

پراید

طلق خطر عقب پراید R

۶۵۰۰۰

۳۴۹

پراید

طلق خطر عقب هاچبگ LR

۱۰۰۰۰۰

۳۵۰

پراید

طلق راهنما پارک LR

۱۰۰۰۰

۳۵۱

پراید

طلق راهنما پارک پرشیایی LR

۱۰۰۰۰

۳۵۲

پراید

طلق راهنما پارک معمولی LR

۱۰۰۰۰

۳۵۳

پراید

طلق راهنمای توسپر پرشیایی زرد

۱۰۰۰۰

۳۵۴

پراید

طلق راهنمای تو سپر زرد معمولی

۱۰۰۰۰

۳۵۵

پراید

طلق راهنمای تو سپر سفید پرشیایی

۱۰۰۰۰

۳۵۶

پراید

طلق راهنمای تو سپر معمولی سفید

۱۰۰۰۰

۳۵۷

پراید

غربیلک فرمان ۱۴۱ الکار

۵۵۰۰۰۰

۳۵۸

پراید

فشار شکن پراید روستر

۳۲۰۰۰۰

۳۵۹

پراید

قلی چهارسوراخ سر میل لنگ بزرگ

۵۰۰۰۰

۳۶۰

پراید

فندک پراید روستر

۸۰۰۰۰

۳۶۱

پراید

فنر درب باک پراید

۲۰۰۰۰

۳۶۲

پراید

فنر لول عقب شرکتی CNG

۲۵۰۰۰۰

۳۶۳

پراید

فنر لول جلو اسپرت پراید

۲۵۰۰۰۰

۳۶۴

پراید

فنر لول خاور عقب پراید CNG

۲۵۰۰۰۰

۳۶۵

پراید

فنر لول عقب خاور پراید

۲۵۰۰۰۰

۳۶۶

پراید

فولی ۴ سوراخ

۷۵۰۰۰

۳۶۷

پراید

فولی تسمه تایم پراید

۱۸۰۰۰۰

۳۶۸

پراید

فولی هرزگرد پراید نیمه

۱۰۰۰۰۰

۳۶۹

پراید

فوم سپر جلو

۱۸۵۰۰۰

۳۷۰

پراید

فوم سپر عقب پراید

۲۵۰۰۰۰

۳۷۱

پراید

فیبر فنر دو کنتاک

۲۵۰۰

۳۷۲

پراید

فیبر یک کنتاک

۵۰۰۰

۳۷۳

پراید

فیلتر روغن پراید

۵۰۰۰۰

۳۷۴

پراید

فیلتر هوا انژکتوری مدرن

۴۰۰۰۰

۳۷۵

پراید

فیوز ۱۵ آلمان

۵۰۰۰

۳۷۶

پراید

فیوز ۲۰ و ۳۰ آلمان

۲۵۰۰

۳۷۷

پراید

قاب آینه پراید

۲۵۰۰۰

۳۷۸

پراید

قاب بال پایین فرمان پراید

۸۵۰۰۰

۳۷۹

پراید

قاب پایین رکاب جلو LR

۵۰۰۰۰

۳۸۰

پراید

قاب پشت آینه پراید LR

۲۵۰۰۰

۳۸۱

پراید

قاب پشت چراغ جلو LR

۶۰۰۰۰

۳۸۲

پراید

قاب پشت چراغ خطر عقب

۴۰۰۰۰

۳۸۳

پراید

قاب پلاک کشوی پراید

۲۵۰۰۰

۳۸۴

پراید

قاب دور ضبط پراید

۶۰۰۰۰

۳۸۵

پراید

قاب دور کیلومتر پراید

۸۰۰۰۰

۳۸۶

پراید

قاب زیرباطری پلاستیکی پراید

۵۰۰۰۰

۳۸۷

پراید

قاب ستون وسط مشکی بیرونی

۴۰۰۰۰

۳۸۸

پراید

قاب ستون جلو داخل LR

۵۰۰۰۰

۳۸۹

پراید

قاب لچکی عقب پراید

۷۰۰۰۰

۳۹۰

پراید

قاب نمره عقب

۲۰۰۰۰

۳۹۱

پراید

قاب نمره عقب معمولی

۴۰۰۰۰

۳۹۲

پراید

قالپاق توپی چرخ عقب پراید

۱۰۰۰۰

۳۹۳

پراید

قالپاق فابریک اصلی

۸۰۰۰۰

۳۹۴

پراید

قالپاق فضایی پراید

۵۵۰۰۰

۳۹۵

پراید

قفل داخل درب جلو قدیم چپ دینا

۱۱۰۰۰۰

۳۹۶

پراید

قفل درب باک

۴۰۰۰۰

۳۹۷

پراید

قفل درب پراید BSCO

۷۰۰۰۰

۳۹۸

پراید

قفل درب پمپ دار عقب

۱۲۰۰۰۰

۳۹۹

پراید

قفل درب چیتا LR

۱۲۰۰۰۰

۴۰۰

پراید

قفل درب راست

۱۲۰۰۰۰

۴۰۱

پراید

قفل سوئیچ صندوق عقب

۱۱۵۰۰۰

۴۰۲

پراید

قلب ستون جلو داخل

۴۰۰۰۰

۴۰۳

پراید

قمقمه آب پاش پراید

۸۵۰۰۰

۴۰۴

پراید

قمقمه آب پاش پراید کاربراتور

۶۰۰۰۰

۴۰۵

پراید

قوطی بالا سینی جلو

۱۷۰۰۰۰

۴۰۶

پراید

قوطی زیر سینی جلو

۱۵۰۰۰۰

۴۰۷

پراید

قورقوری فرمان سامبونگ

۱۵۰۰۰۰

۴۰۸

پراید

قیچی پایه برف پاک کن پراید

۱۸۰۰۰۰

۴۰۹

پراید

گچ روغن پراید

۳۰۰۰۰

۴۱۰

پراید

گردگیر پلوس بیرون بهکاران

۵۰۰۰۰

۴۱۱

پراید

گردگیر پلوس بیرونی پراید وجودی

۵۰۰۰۰

۴۱۲

پراید

گردگیر پلوس بیرونی دینا پارت

۵۰۰۰۰

۴۱۳

پراید

گردگیر پلوس توتیا نوین

۴۰۰۰۰

۴۱۴

پراید

گردگیر جعبه فرمان پراید بهکاران

۵۰۰۰۰

۴۱۵

پراید

گردگیر سیبک ها معمولی

۲۰۰۰۰

۴۱۶

پراید

گردگیر فنر لول جلو

۵۰۰۰۰

۴۱۷

پراید

گردگیر کمک جلو بهکاران

۴۰۰۰۰

۴۱۸

پراید

گردگیر کمک عقب پراید وجودی

۶۰۰۰۰

۴۱۹

پراید

گردگیر کمک عقب رزن پراید

۵۰۰۰۰

۴۲۰

پراید

گژ روغن پراید

۲۵۰۰۰

۴۲۱

پراید

گل پخش کن جلو چپ پراید

۴۵۰۰۰

۴۲۲

پراید

گل پخش کن عقب LR

۳۵۰۰۰

۴۲۳

پراید

گلگیر جلو بدون سوراخ L

۳۵۰۰۰۰

۴۲۴

پراید

گلگیر جلو بدون سوراخ R طرح

۳۵۰۰۰۰

۴۲۵

پراید

گلگیر جلو چپ معمولی بی سوراخ

۱۷۰۰۰۰

۴۲۶

پراید

گلگیر جلو سوراخ دار L

۴۵۰۰۰۰

۴۲۷

پراید

گلگیر عقب پراید با آستر

۶۳۰۰۰۰

۴۲۸

پراید

گیت سوپاپ

۳۰۰۰۰۰

۴۲۹

پراید

گیره سوسماری

۲۵۰۰

۴۳۰

پراید

لاستیک بالا پایین رادیاتور پراید

۱۰۰۰۰

۴۳۱

پراید

لاستیک پمپ شیشه شور

۵۰۰۰

۴۳۲

پراید

لاستیک تعادل POT

۱۵۰۰۰

۴۳۳

پراید

لاستیک تعادل معمولی

۱۵۰۰۰

۴۳۴

پراید

لاستیک چاکدار

۲۰۰۰۰

۴۳۵

پراید

لاستیک چاکدار POS

۳۵۰۰۰

۴۳۶

پراید

لاستیک رام تخت و خورشیدی

۱۰۰۰۰

۴۳۷

پراید

لاستیک نری خورشیدی پراید

۱۵۰۰۰

۴۳۸

پراید

لامپ ۱ کنتاک و ۲ کنتاک

۵۰۰۰

۴۳۹

پراید

لامپ ۲ ک

۱۰۰۰۰

۴۴۰

پراید

لامپ ۳ خار ۱۰۰/۸۰ پراید اسرام

۷۰۰۰۰

۴۴۱

پراید

لامپ آبی یک کنتاک

۱۰۰۰۰

۴۴۲

پراید

لامپ آریایی ۱۲ تایوان

۵۰۰۰

۴۴۳

پراید

لامپ بی سیم یخی عقاب

۱۳۰۰۰۰

۴۴۴

پراید

لامپ سقف پراید ساده

۱۰۰۰۰

۴۴۵

پراید

لامپ سه خار ۷ رنگ اسرام

۷۵۰۰۰

۴۴۶

پراید

لامپ سیم دار ۶۰ اسرام

۴۰۰۰۰

۴۴۷

پراید

لامپ فشاری راهنما پارک ساده

۱۰۰۰۰

۴۴۸

پراید

لامپ فشاری ریز پشت آمپر

۲۵۰۰

۴۴۹

پراید

لامپ فشاری سقف

۵۰۰۰

۴۵۰

پراید

لامپ فندقی

۵۰۰۰

۴۵۱

پراید

لامپ گازی ۳ خار هفت رنگ اگل

۶۰۰۰۰

۴۵۲

پراید

لامپ گازی ۳ خار یخی

۱۸۵۰۰۰

۴۵۳

پراید

لامپ گازی ۳ خار رامکو

۶۰۰۰۰

۴۵۴

پراید

لامپ لیزری آبی

۲۰۰۰۰

۴۵۵

پراید

لامپ لیزری پشت آمپر یخی آبی

۲۰۰۰۰

۴۵۶

پراید

لامپ لیزری هفت رنگ

۱۵۰۰۰

۴۵۷

پراید

لامپ لیزری یخی MLS

۱۰۰۰۰

۴۵۸

پراید

لنت جلو سانگشین

۲۵۰۰۰۰

۴۵۹

پراید

لنت جلو گلد اصلی

۲۳۰۰۰۰

۴۶۰

پراید

لنت چرخ جلو پارتکس

۲۵۰۰۰۰

۴۶۱

پراید

لنت عقب سام استپ

۲۵۰۰۰۰

۴۶۲

پراید

لوازم چرخ جلو آرین

۴۰۰۰۰

۴۶۳

پراید

لوازم چرخ جلو پراید اصفهان

۴۰۰۰۰

۴۶۴

پراید

لوازم چرخ جلو پلی تک پراید

۱۸۰۰۰۰

۴۶۵

پراید

لوازم چرخ عقب پراید

۲۵۰۰۰

۴۶۶

پراید

لواشکی آب پاش

۲۰۰۰۰

۴۶۷

پراید

لواشکی شاسی LR

۳۰۰۰۰

۴۶۸

پراید

لواشکی عقب LR

۲۰۰۰۰

۴۶۹

پراید

لولای درب پراید LR

۵۵۰۰۰

۴۷۰

پراید

لولای صندوق عقب پراید LR

۷۵۰۰۰

۴۷۱

پراید

لولای کاپوت LR

۵۰۰۰۰

۴۷۲

پراید

لوله فرعی آب با بست و شلنگ

۷۰۰۰۰

۴۷۳

پراید

لوله گلویی اگزوز مشهد

۲۵۰۰۰۰

۴۷۴

پراید

لوله کولر بلند

۱۰۰۰۰۰

۴۷۵

پراید

مپ سنسور (پراید پیکان)  H  W  P

۲۵۰۰۰۰

۴۷۶

پراید

مپ سنسور پراید ایران موتور

۱۸۰۰۰۰

۴۷۷

پراید

مچی درب دستگیره جلو LR

۱۰۰۰۰۰

۴۷۸

پراید

محافظ بوش طبق

۵۰۰۰

۴۷۹

پراید

محافظ صندوق عقب پراید

۴۰۰۰۰

۴۸۰

پراید

محور چرخ عقب جدید نالکو

۱۳۰۰۰۰

۴۸۱

پراید

مغزی سوئیچ پراید روستر

۱۲۰۰۰۰

۴۸۲

پراید

مقاومت فن پراید دینا پارت

۸۰۰۰۰

۴۸۳

پراید

مقاومت فن پراید روستر

۸۵۰۰۰

۴۸۴

پراید

مقاومت فن مجستیک

۸۵۰۰۰

۴۸۵

پراید

مگنت پراید اتومو تر

۳۰۰۰۰۰

۴۸۶

پراید

مگنت دلکو پراید دیلیتکس

۲۸۰۰۰۰

۴۸۷

پراید

منجیل اگزوز پراید

۲۰۰۰۰

۴۸۸

پراید

منجیل زیر کمک فنر عقب پراید

۲۰۰۰۰

۴۸۹

پراید

منجیل مزدایی

۲۵۰۰۰

۴۹۰

پراید

مهره فن ۷۵ درجه پراید دلیتکس

۸۵۰۰۰

۴۹۱

پراید

مهره فن ۸۵ درجه پراید دلتکس

۱۰۰۰۰۰

۴۹۲

پراید

موتور برف پاکن پراید روستر

۷۰۰۰۰۰

۴۹۳

پراید

موتور فن ITC پراید

۵۵۰۰۰۰

۴۹۴

پراید

موتور فن پراید ۲ دور M.T.C

۵۰۰۰۰۰

۴۹۵

پراید

موشکی پراید LR

۵۰۰۰۰

۴۹۶

پراید

موکت کف صندوق صبا

۱۲۰۰۰۰

۴۹۷

پراید

موکت کف صندوق گاز سوز

۱۳۰۰۰۰

۴۹۸

پراید

میل سوپاپ کاربراتور شرکتی

۵۰۰۰۰۰

۴۹۹

پراید

میل شانه ای MBC پراید

۲۵۰۰۰۰

۵۰۰

پراید

میل موجگیر خاور

۴۸۰۰۰۰

۵۰۱

پراید

نوار انتهای کاپوت پراید

۴۰۰۰۰

۵۰۲

پراید

نوار درب جلو پراید LR

۱۴۵۰۰۰

۵۰۳

پراید

نوار دور شیشه درب عقب

۶۰۰۰۰

۵۰۴

پراید

نوار صندوق عقب پراید

۳۸۰۰۰۰

۵۰۵

پراید

نوار ماهوتی شیشه جلو

۵۰۰۰۰

۵۰۶

پراید

نوار ماهوتی شیشه جلو پراید

۵۰۰۰۰

۵۰۷

پراید

نوار ماهوتی شیشه عقب پراید

۵۰۰۰۰

۵۰۸

پراید

هواکش انژکتوری پراید

۸۵۰۰۰

۵۰۹

پراید

واتر پمپ آلفا

۳۸۰۰۰۰

۵۱۰

پراید

واشر بغل اگزوز

۴۰۰۰۰

۵۱۱

پراید

واشر بغل اگزوز ۲۰۶

۵۰۰۰۰

۵۱۲

پراید

واشر بغل اگزوز پراید

۲۵۰۰۰

۵۱۳

پراید

واشر پایین کاربراتور

۱۰۰۰۰

۵۱۴

پراید

واشر پمپ بنزین

۱۰۰۰۰

۵۱۵

پراید

واشر پمپ بنزین کائچوی

۲۰۰۰۰

۵۱۶

پراید

واشر جا کاسه نمدی

۱۰۰۰۰

۵۱۷

پراید

واشر درب ترموستات نازک

۵۰۰۰

۵۱۸

پراید

واشر درب ترموستات کلفت

۵۰۰۰

۵۱۹

پراید

واشر درب سوپاپ WRT

۸۰۰۰۰

۵۲۰

پراید

واشر درب سوپاپ پراید چیتا

۶۰۰۰۰

۵۲۱

پراید

واشر درب سوپاپ طرح قدیم

۷۰۰۰۰

۵۲۲

پراید

واشر دریچه گاز

۱۰۰۰۰

۵۲۳

پراید

واشر سر سیلندر ۲۰۶ نمره ۳

۳۰۰۰۰۰

۵۲۴

پراید

واشر سر سیلندر HPC پراید

۱۲۰۰۰۰

۵۲۵

پراید

واشر سینی جلو

۱۰۰۰۰

۵۲۶

پراید

واشر گلویی اگزوز سه سوراخ

۲۰۰۰۰

۵۲۷

پراید

واشر گلویی اگزوز گرد ساده

۴۰۰۰۰

۵۲۸

پراید

واشر گلویی ۲ پیچ پراید

۲۰۰۰۰

۵۲۹

پراید

واشر منی فول

۲۰۰۰۰

۵۳۰

پراید

واشر هلالی کارتر مو بیز

۴۰۰۰۰

۵۳۱

پراید

واشر واتر پمپ بزرگ

۲۰۰۰۰

۵۳۲

پراید

واشر واتر پمپ کوچک

۱۰۰۰۰

۵۳۳

پراید

واشر کاربراتور نسوز پراید پایه

۲۰۰۰۰

۵۳۴

پراید

واشر کارتر طرح قدیم

۵۰۰۰۰

۵۳۵

پراید

واشر کامل پراید

۱۰۰۰۰۰

۵۳۶

پراید

وایر شمع اتومتورز گازسوز

۳۰۰۰۰۰

۵۳۷

پراید

وایر شمع پراید کاربراتور فرانتک

۲۵۰۰۰۰

۵۳۸

پراید

وکیوم کلر پراید روستر

۱۴۰۰۰۰

۵۳۹

پراید

وکیوم ساساد پراید امین

۶۰۰۰۰

۵۴۰

پراید

وکیوم ساساد پرایدپارس

۷۵۰۰۰

۵۴۱

پراید

یاتاقان ثابت KFM50

۱۴۰۰۰۰

۵۴۲

پراید

یاتاقان ثابت استاندارد

۱۴۰۰۰۰

۵۴۳

پراید

یاتاقان فرمان MBC با فنر

۴۰۰۰۰

۵۴۴

پراید

یاتاقان فرمان POS با فنر

۴۰۰۰۰

۵۴۵

پراید

یاتاقان متحرک KFM25

۲۴۰۰۰۰

۵۴۶

پراید

کائوچوی بالا

۵۰۰۰

۵۴۷

پراید

کابل اتصال ۳۰۰ آمپر

۲۵۰۰۰۰

۵۴۸

پراید

کاسه چرخ طرح جدید مگا

۲۵۰۰۰۰

۵۴۹

پراید

کاسه چرخ طرح جدید نالکو

۲۵۰۰۰۰

۵۵۰

پراید

کاسه چرخ عقب پراید جدید دینا

۳۲۰۰۰۰

۵۵۱

پراید

کاسه چرخ عقب پراید قدیم دینا

۲۵۰۰۰۰

۵۵۲

پراید

کاسه نمد جعبه فرمان پراید

۴۰۰۰۰

۵۵۳

پراید

کاسه نمد دوشاخ کلاج

۲۵۰۰۰

۵۵۴

پراید

کاسه نمد شفت اصلی

۵۰۰۰۰

۵۵۵

پراید

کاسه نمد ماهک دنده چیتا

۶۰۰۰۰

۵۵۶

پراید

کاسه نمد چرخ جلو لبه دار POS کره

۳۰۰۰۰

۵۵۷

پراید

کله پلوس ۱۹ خار گیربکس چیتا

۴۵۰۰۰۰

۵۵۸

پراید

کله پلوس ۲۰ خار فرانتک سمت

۵۰۰۰۰۰

۵۵۹

پراید

کله پلوس ۲۰ خار TPIC سمت

۵۵۰۰۰۰

۵۶۰

پراید

کله پلوس ۲۰ خار TPIC سمت چرخ

۴۵۰۰۰۰

۵۶۱

پراید

کلید AC کولر پراید BSCO

۷۰۰۰۰

۵۶۲

پراید

کلید آنتن روستر

۶۰۰۰۰

۵۶۳

پراید

کلید چپ و راست چینی متوسط

۳۰۰۰۰

۵۶۴

پراید

کلید چپ و راست چینی کوچک

۲۰۰۰۰

۵۶۵

پراید

کلید شیشه بالابر دوپل روستر

۷۰۰۰۰

۵۶۶

پراید

کلید فشاری ML

۳۰۰۰۰

۵۶۷

پراید

کلید فلشر

۲۵۰۰۰

۵۶۸

پراید

کلید گرم کن عقب پراید DN

۸۵۰۰۰

۵۶۹

پراید

کمربند U

۲۳۰۰۰۰

۵۷۰

پراید

کمک عقب پاروت ژاپن

۶۰۰۰۰۰

۵۷۱

پراید

کمک عقب پراید فراوری ساخت

۴۵۰۰۰۰

۵۷۲

پراید

کمک عقب روغنی پاروت

۶۰۰۰۰۰

۵۷۳

پراید

کنسول ترمز دستی

۳۰۰۰۰

۵۷۴

پراید

کنسول وسط پراید جا دنده

۱۷۰۰۰۰

۵۷۵

پراید

کوئل انژکتور بهرام

۵۵۰۰۰۰

۵۷۶

پراید

کوئل دوقولو پراید فرانتک

۵۵۰۰۰۰

۵۷۷

پراید

کوئل کاربراتور BKS

۳۵۰۰۰۰

۵۷۸

پراید

کیف بغل درب طوسی LR

۴۰۰۰۰

لیست قطعات پراید

ردیف

گروه فرعی

نام کالا

فی فروش/ ریال

۱

پراید (۲)

آینه بغل ۱۴۱شرکتی

۲۳۰۰۰

۲

پراید (۲)

آرم CNG چسبی

۵۰۰۰

۳

پراید (۲)

آرم جلو پنجره ۱۳۲

۲۰۰۰۰

۴

پراید (۲)

آرم جلو پنجره سایپا پراید خورشید

۲۰۰۰۰

۵

پراید (۲)

آرم صندوق عقب پراید صبا و سایپا

۱۰۰۰۰

۶

پراید (۲)

آرم عقب ۱۴۱ جدید

۴۰۰۰۰

۷

پراید (۲)

آرمیچر استارت پراید

۶۰۰۰۰۰

۸

پراید (۲)

آرمیچر دینام پراید

۸۰۰۰۰۰

۹

پراید (۲)

آفتابگیر ۱۳۲

۶۰۰۰۰

۱۰

پراید (۲)

آفتامات چراغ MWH

۱۲۰۰۰۰

۱۱

پراید (۲)

آنتن برقی پراید

۱۵۰۰۰۰

۱۲

پراید (۲)

آنتن کوتاه پراید

۷۰۰۰۰

۱۳

پراید (۲)

آینه بغل ۱۴۱ هیتکا چپ

۱۶۵۰۰۰

۱۴

پراید (۲)

آینه بغل جمع ساز (ایفا یدک) R

۱۸۰۰۰۰

۱۵

پراید (۲)

آینه بغل فغانی ۱۴۱ LR

۱۶۰۰۰۰

۱۶

پراید (۲)

آینه بغل معمولی پراید جمع ساز L

۲۳۰۰۰۰

۱۷

پراید (۲)

آینه بغل معمولی پراید جمع ساز R

۲۳۰۰۰۰

۱۸

پراید (۲)

آینه بغل کاوج ۱۴۱ L

۱۶۰۰۰۰

۱۹

پراید (۲)

آینه بغل کاوج R141

۱۶۰۰۰۰

۲۰

پراید (۲)

ابروی بالایی کلاف صبا R

۸۰۰۰۰۰

۲۱

پراید (۲)

ابرویی بالای کلاف صبا L

۸۰۰۰۰۰

۲۲

پراید (۲)

ابروی جلو مشکی روغنی سایابان R

۶۵۰۰۰

۲۳

پراید (۲)

ابروی چراغ خام شرکتی

۴۰۰۰۰

۲۴

پراید (۲)

ابروی عقب پراید

۵۰۰۰۰

۲۵

پراید (۲)

ابروی نوک مدادی شرکتی

۶۰۰۰۰

۲۶

پراید (۲)

ابرویی جلو پراید مشکی روغنی

۶۵۰۰۰

۲۷

پراید (۲)

اتوماتیک استارت MWH

۳۵۰۰۰۰

۲۸

پراید (۲)

اتوماتیک راهنما پراید دینا

۵۰۰۰۰

۲۹

پراید (۲)

استپ طاقچه عقب ۱۴۱

۱۷۰۰۰۰

۳۰

پراید (۲)

استپ طاقچه عقب صبا

۱۰۰۰۰۰

۳۱

پراید (۲)

استوپر موتور پراید پیکان DN

۳۸۵۰۰۰

۳۲

پراید (۲)

استوپر موتور پژو SIBARO

۲۸۰۰۰۰

۳۳

پراید (۲)

اشمیل لنت

۱۰۰۰

۳۴

پراید (۲)

افتامات بوق ضد آب الیت

۵۰۰۰۰

۳۵

پراید (۲)

افتامات چراغ اتکو کره ای

۱۰۰۰۰۰

۳۶

پراید (۲)

افتامات دینام جدید روستر

۲۲۰۰۰۰

۳۷

پراید (۲)

افتامات دینام انژکتور روستر

۱۲۰۰۰۰

۳۸

پراید (۲)

افتامات دینام پراید کاربراتور روستر

۱۳۰۰۰۰

۳۹

پراید (۲)

افتامات ضد آب الپا

۵۰۰۰۰

۴۰

پراید (۲)

ال ایدی سقف پراید سیم دار

۸۰۰۰۰

۴۱

پراید (۲)

انگشتی سوپاپ چپ دینا

۷۵۰۰۰

۴۲

پراید (۲)

انگشتی سوپاپ راست دینا

۷۵۰۰۰

۴۳

پراید (۲)

اورینگ دلکو انژکتور نازک سبز

۵۰۰۰

۴۴

پراید (۲)

باک جدید ۱۳۱

۵۵۰۰۰۰

۴۵

پراید (۲)

بخواب صندلی دنده درشت L

۲۵۰۰۰۰

۴۶

پراید (۲)

بخواب صندلی دنده درشت R

۲۵۰۰۰۰

۴۷

پراید (۲)

برچسب داخل کاپوت پراید

۲۰۰۰۰

۴۸

پراید (۲)

بست ۱۰

۲۰۰۰

۴۹

پراید (۲)

بست ۴۰ ترک پهن

۵۰۰۰

۵۰

پراید (۲)

بست ۴۰ سانتی پهن

۵۰۰۰

۵۱

پراید (۲)

بست فلزی ۱۳ – C6

۵۰۰۰

۵۲

پراید (۲)

بست فلزی ۳/۴

۲۰۰۰۰

۵۳

پراید (۲)

بست لاستیک چاکدار شرکتی پراید

۴۰۰۰۰

۵۴

پراید (۲)

بست نازک ۳۰ سانتی

۲۰۰۰

۵۵

پراید (۲)

بلبرینگ تسمه تایم پراید فرانتک

۲۳۰۰۰۰

۵۶

پراید (۲)

بلبرینگ ته میلنگ شرکتی

۵۰۰۰۰

۵۷

پراید (۲)

بلبرینگ چرخ جلو پراید قدیم دو

۱۵۰۰۰۰

۵۸

پراید (۲)

بلبرینگ چرخ جلو قدیم

۹۰۰۰۰

۵۹

پراید (۲)

بلبرینگ عقب شفت اصلی شرکتی

۱۵۰۰۰۰

۶۰

پراید (۲)

بلبرینگ انتهایی شفت دوم شرکتی

۱۵۰۰۰۰

۶۱

پراید (۲)

بلبرینگ بالا کمک

۵۰۰۰۰

۶۲

پراید (۲)

بلبرینگ جلو شفت اصلی شرکتی

۱۵۰۰۰۰

۶۳

پراید (۲)

بلبرینگ جلو شفت دوم شرکتی

۱۳۰۰۰۰

۶۴

پراید (۲)

بلبرینگ چرخ ۱۱۹۴۹ شرکتی

۱۴۰۰۰۰

۶۵

پراید (۲)

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ MWH

۲۵۰۰۰۰

۶۶

پراید (۲)

بلبرینگ چرخ جلو روستر ۱۴۱

۲۶۰۰۰۰

۶۷

پراید (۲)

بلبرینگ چرخ عقب ۱۱۷۴۹ شرکتی

۱۲۰۰۰۰

۶۸

پراید (۲)

بلبرینگ چرخ عقب HWP جدید

۲۳۰۰۰۰

۶۹

پراید (۲)

بلبرینگ چرخ عقب جدید MWH

۱۵۰۰۰۰

۷۰

پراید (۲)

بلبرینگ چرخ عقب روستر قدیم

۱۸۰۰۰۰

۷۱

پراید (۲)

بلبرینگ چرخ عقب قدیم MWH

۱۵۰۰۰۰

۷۲

پراید (۲)

پوستر ترمز کامل ABS پراید

۱۴۵۰۰۰۰

۷۳

پراید (۲)

بوستر ترمز کامل پراید دینا

۱۲۰۰۰۰۰

۷۴

پراید (۲)

بوش اکسل عقب صارم

۴۵۰۰۰

۷۵

پراید (۲)

بوش پلاستیکی جعبه فرمان

۴۰۰۰۰

۷۶

پراید (۲)

بوش دوشاخ کلاج پراید

۵۰۰۰

۷۷

پراید (۲)

بوش سر سیلندر پراید

۲۰۰۰۰

۷۸

پراید (۲)

بوش کمک عقب پراید

۶۰۰۰۰

۷۹

پراید (۲)

بوق PPCO

۸۰۰۰۰

۸۰

پراید (۲)

بوق تکی پراید فرانتک

۱۴۰۰۰۰

۸۱

پراید (۲)

بوق رادیانت بزرگ

۹۰۰۰۰۰

۸۲

پراید (۲)

بوق رادیانت کوچک

۵۵۰۰۰۰

۸۳

پراید (۲)

پالونی عقب HP

۲۵۰۰۰۰

۸۴

پراید (۲)

پالونی عقب صبا R

۳۵۰۰۰۰

۸۵

پراید (۲)

پالونی عقب صبا تکی L

۳۵۰۰۰۰

۸۶

پراید (۲)

پایه آنتن دینا

۹۰۰۰۰

۸۷

پراید (۲)

پایه دسته موتور U

۶۵۰۰۰

۸۸

پراید (۲)

پایه دسته موتور آهنی پراید

۱۴۵۰۰۰

۸۹

پراید (۲)

پروانه فن رادیاتور ۴ پر افرا

۶۰۰۰۰

۹۰

پراید (۲)

پروانه فن رادیاتور ۶ پر افرا

۶۰۰۰۰

۹۱

پراید (۲)

پلوس کوتاه پراید دینا

۱۴۵۰۰۰۰

۹۲

پراید (۲)

پمپ بنزین بوش

۴۵۰۰۰۰

۹۳

پراید (۲)

پمپ بنزین شمال

۵۰۰۰۰۰

۹۴

پراید (۲)

پمپ ترمز کامل پراید

۴۵۰۰۰۰

۹۵

پراید (۲)

پمپ ترمز کامل پراید ABS دینا

۷۵۰۰۰۰

۹۶

پراید (۲)

پمپ درب ۱۳۲ دینا

۱۶۰۰۰۰

۹۷

پراید (۲)

پمپ درب عقب ۱۳۲ دینا

۱۵۰۰۰۰

۹۸

پراید (۲)

پمپ شیشه شور سیم بلند

۸۵۰۰۰

۹۹

پراید (۲)

پمپ هیدرولیک پراید

۲۱۵۰۰۰۰

۱۰۰

پراید (۲)

پنل بخاری جدید پراید

۳۳۰۰۰۰

۱۰۱

پراید (۲)

پوسته ردب داشبورت

۸۰۰۰۰

۱۰۲

پراید (۲)

پوسته درب داشبورت صبا

۱۰۰۰۰۰

۱۰۳

پراید (۲)

پوسته سقف پراید شرکتی

۱۱۵۰۰۰۰

۱۰۴

پراید (۲)

پوسته کلاج دینا پارت

۱۲۵۰۰۰۰

۱۰۵

پراید (۲)

پولک بغل سیلندر توتیا

۱۰۰۰۰

۱۰۶

پراید (۲)

پولک سیلندر خورشید موتور

۱۵۰۰۰۰

۱۰۷

پراید (۲)

پولکی لنت جلو

۲۰۰۰

۱۰۸

پراید (۲)

پوکه سیلندر چرخ جلو خورشید

۲۵۰۰۰

۱۰۹

پراید (۲)

پیچ انگشتی شرکتی

۲۰۰۰۰

۱۱۰

پراید (۲)

پیچ توپی چرخ

۱۰۰۰۰

۱۱۱

پراید (۲)

پیچ جعبه فرمان پراید

۱۰۰۰۰

۱۱۲

پراید (۲)

پیچ جک بند

۲۰۰۰۰

۱۱۳

پراید (۲)

پیچ خار کوشه سپر

۲۰۰۰

۱۱۴

پراید (۲)

پیچ دوشاخ کلاج خشگه اصلی

۱۵۰۰۰

۱۱۵

پراید (۲)

پیچ دینام پراید بلند

۲۰۰۰۰

۱۱۶

پراید (۲)

پیچ رام جلو

۲۵۰۰۰

۱۱۷

پراید (۲)

پیچ زاپاس بند

۲۰۰۰۰

۱۱۸

پراید (۲)

پیچ زبانه قفل درب پراید

۵۰۰۰

۱۱۹

پراید (۲)

پیچ سر سیلندر پراید

۲۵۰۰۰

۱۲۰

پراید (۲)

پیچ سیبک زیر خورشید موتور

۱۰۰۰۰

۱۲۱

پراید (۲)

پیچ شاتون

۲۵۰۰۰

۱۲۲

پراید (۲)

پیچ شاتون کره ای

۲۵۰۰۰

۱۲۳

پراید (۲)

پیچ طبق بلند

۱۵۰۰۰

۱۲۴

پراید (۲)

پیچ گلویی اگزوز ۲ سر رزوه

۱۰۰۰۰

۱۲۵

پراید (۲)

پیچ هواگیری پراید

۵۰۰۰

۱۲۶

پراید (۲)

پیچ کارتل جدید

۱۰۰۰۰

۱۲۷

پراید (۲)

پیچ کولر پراید

۱۰۰۰۰

۱۲۸

پراید (۲)

پیستون پراید کره ای

۴۵۰۰۰۰

۱۲۹

پراید (۲)

پیستون تبریز پراید

۵۰۰۰۰۰

۱۳۰

پراید (۲)

پیم ترمز درب

۱۰۰۰۰

۱۳۱

پراید (۲)

ترموستات ۸۳ پراید روستر

۱۲۰۰۰۰

۱۳۲

پراید (۲)

ترموستات ۷۶ روستر

۱۸۵۰۰۰

۱۳۳

پراید (۲)

ترموستات ۸۳/۴۰۵ دینا

۱۲۰۰۰۰

۱۳۴

پراید (۲)

ترموستات پژو پراید جدید

۱۸۵۰۰۰

۱۳۵

پراید (۲)

ترموستات شرکتی پراید

۱۴۰۰۰۰

۱۳۶

پراید (۲)

تسمه تایم پراید دینا

۳۰۰۰۰۰

۱۳۷

پراید (۲)

تسمه تایم روستر

۲۰۰۰۰۰

۱۳۸

پراید (۲)

تسمه تایم شرکتی

۳۸۰۰۰۰

۱۳۹

پراید (۲)

تسمه دینام پراید ۹۰۰

۶۵۰۰۰

۱۴۰

پراید (۲)

تسمه دینام پراید ۹۰۰ فرانتک

۸۵۰۰۰

۱۴۱

پراید (۲)

تسمه دینام پراید SHTC

۸۵۰۰۰

۱۴۲

پراید (۲)

تسمه هیدرولیک پراید

۱۲۰۰۰۰

۱۴۳

پراید (۲)

تسمه کولر ۳۴

۱۰۰۰۰۰

۱۴۴

پراید (۲)

تسمه کولر فرانتک ۳۴X

۱۰۰۰۰۰

۱۴۵

پراید (۲)

توپی بالا کمک ISPCO پراید

۱۲۰۰۰۰

۱۴۶

پراید (۲)

توپی چرخ جلو جدید روستر

۲۵۰۰۰۰

۱۴۷

پراید (۲)

توپی سر کمک پراید توپور

۱۵۰۰۰۰

۱۴۸

پراید (۲)

تودری X100 با کلید مچی

۱۴۰۰۰۰۰

۱۴۹

پراید (۲)

تیغه ۲۰۶ عقب فرانتک

۲۲۰۰۰۰

۱۵۰

پراید (۲)

تیغه برف پاکن آبپاشدار فلات پراید

۱۵۰۰۰۰

۱۵۱

پراید (۲)

تیغه برف پاک کن فرانتک پراید

۱۲۰۰۰۰

۱۵۲

پراید (۲)

جا سیگاری ۱۳۲

۸۵۰۰۰

۱۵۳

پراید (۲)

جاسیگاری جلو ۱۴۱

۱۲۰۰۰۰

۱۵۴

پراید (۲)

جاسیگاری جلو شرکتی

۵۰۰۰۰

۱۵۵

پراید (۲)

جاسیگاری عقب صبا

۸۵۰۰۰

۱۵۶

پراید (۲)

جعبه فرمان MBC

۱۱۰۰۰۰۰

۱۵۷

پراید (۲)

جلو پنجره ۱۳۲ بژ سایابان

۱۸۵۰۰۰

۱۵۸

پراید (۲)

جلو پنجره ۱۴۱ رنگی

۲۸۰۰۰۰

۱۵۹

پراید (۲)

جلو پنجره اسپادانا بژ

۱۲۰۰۰۰

۱۶۰

پراید (۲)

جلو پنجره استری پراید سرو صنعت

۸۰۰۰۰

۱۶۱

پراید (۲)

جلو پنجره رنگ سفید سایابان ۵۰۷

۱۳۰۰۰۰

۱۶۲

پراید (۲)

جلو پنجره رنگ مشکی متالیک

۱۳۰۰۰۰

۱۶۳

پراید (۲)

جلو پنجره رنگ نقره ای سایبان

۱۴۵۰۰۰

۱۶۴

پراید (۲)

جلو پنجره رنگی ۲۰۶ کوروش

۲۳۰۰۰۰

۱۶۵

پراید (۲)

جلو پنجره نقره ای کوروش یدک

۱۲۰۰۰۰

۱۶۶

پراید (۲)

جک صندوق پراید

۲۸۰۰۰۰

۱۶۷

پراید (۲)

چراغ جلو ۱۳۲ بدون موتور شرکتی

۸۰۰۰۰۰

۱۶۸

پراید (۲)

چراغ جلو ۱۱۱ اس ان تی LR

۸۵۰۰۰۰

۱۶۹

پراید (۲)

چراغ جلو ۱۳۱ چپ مدرن

۸۵۰۰۰۰

۱۷۰

پراید (۲)

چراغ جلو ۱۳۱ مدرن

۶۵۰۰۰۰

۱۷۱

پراید (۲)

چراغ جلو ۱۳۱ موتور دار جمع ساز

۱۰۵۰۰۰۰

۱۷۲

پراید (۲)

چراغ جلو ۱۳۲ LR

۷۵۰۰۰۰

۱۷۳

پراید (۲)

چراغ جلو ۱۳۲ مدرن

۷۰۰۰۰۰

۱۷۴

پراید (۲)

چراغ جلو ۱۳۲ موتور دار Rو L

۹۵۰۰۰۰

۱۷۵

پراید (۲)

چراغ جلو ۱۴۱ SNT چپ

۳۵۰۰۰۰

۱۷۶

پراید (۲)

چراغ جلو ۱۴۱ SNT راست

۳۵۰۰۰۰

۱۷۷

پراید (۲)

چراغ جلو بدون موتور ۱۳۱ RL

۵۰۰۰۰۰

۱۷۸

پراید (۲)

چراغ جلو بهسازین L

۲۵۰۰۰۰

۱۷۹

پراید (۲)

چراغ جلو پراید بهسازین R

۲۵۰۰۰۰

۱۸۰

پراید (۲)

چراغ جلو جمع ساز ۱۳۱L

۸۵۰۰۰۰

۱۸۱

پراید (۲)

چراغ جلو جمع ساز ۱۳۱R

۸۵۰۰۰۰

۱۸۲

پراید (۲)

چراغ جلو مدرن راست

۲۸۰۰۰۰

۱۸۳

پراید (۲)

چراغ جلو معمولی  R SNT

۳۲۰۰۰۰

۱۸۴

پراید (۲)

چراغ جلو معمولی  SNT L

۳۵۰۰۰۰

۱۸۵

پراید (۲)

چراغ جلو معمولی اوج L

۲۲۰۰۰۰

۱۸۶

پراید (۲)

چراغ جلو معمولی اوج R

۲۲۰۰۰۰

۱۸۷

پراید (۲)

چراغ جلو موتوردار ۱۳۱ RL

۸۰۰۰۰۰

۱۸۸

پراید (۲)

چرمی لبه درب شرکتی

۲۷۰۰۰۰

۱۸۹

پراید (۲)

چهارشاخ فرمان بلند دینا پراید

۳۰۰۰۰۰

۱۹۰

پراید (۲)

چوپوقی درب سوپاپ

۲۵۰۰۰

۱۹۱

پراید (۲)

چوپوقی درب سوپاپ پراید خورشید

۲۵۰۰۰

۱۹۲

پراید (۲)

چوپوقی درب سوپاپ پراید مشکی

۲۰۰۰۰

۱۹۳

پراید (۲)

حباب گیر بنزین انژگتور

۲۵۰۰۰۰

۱۹۴

پراید (۲)

خار آبگیر زرد و آبی

۲۰۰۰

۱۹۵

پراید (۲)

خار آفتابگیر پراید

۱۰۰۰۰

۱۹۶

پراید (۲)

خار پلوس پراید

۱۰۰۰۰

۱۹۷

پراید (۲)

خار تودری زرد پراید

۱۰۰۰

۱۹۸

پراید (۲)

خار تودری سفید

۱۰۰۰

۱۹۹

پراید (۲)

خار جلو پنجره پراید

۱۰۰۰

۲۰۰

پراید (۲)

خاردستگیره بیرونی درجه یک

۲۰۰۰

۲۰۱

پراید (۲)

خار دور قفل پراید

۵۰۰۰

۲۰۲

پراید (۲)

خار راهنما پارک

۱۰۰۰

۲۰۳

پراید (۲)

خار رکاب

۲۰۰۰

۲۰۴

پراید (۲)

خار سپر ۴ پر

۱۰۰۰

۲۰۵

پراید (۲)

خار سپر ۶ پر

۱۰۰۰

۲۰۶

پراید (۲)

خار سوپاپ و فنر پراید

۴۰۰۰۰

۲۰۷

پراید (۲)

خار شیشه جلو آبی

۱۰۰۰

۲۰۸

پراید (۲)

خار شیشه چراغ جلو

۲۰۰۰

۲۰۹

پراید (۲)

خار قاب ضبط

۲۵۰۰

۲۱۰

پراید (۲)

خار گل پخش کن عقب مهره دار

۲۵۰۰

۲۱۱

پراید (۲)

خار گوشه سپر پراید

۲۰۰۰

۲۱۲

پراید (۲)

خار میل کاپوت ثابت

۵۰۰۰

۲۱۳

پراید (۲)

خار میل کاپوت متحرک

۵۰۰۰

۲۱۴

پراید (۲)

خرطومی زیر داشبورد X100 132

۱۳۰۰۰۰

۲۱۵

پراید (۲)

خرطومی زیر داشبورد صبا

۶۰۰۰۰

۲۱۶

پراید (۲)

خرطومی هواکش CNG

۴۰۰۰۰

۲۱۷

پراید (۲)

خرطومی هواکش انژکتور دوگانه

۵۰۰۰۰

۲۱۸

پراید (۲)

خطر عقب ۱۱۱

۳۸۰۰۰۰

۲۱۹

پراید (۲)

خطر عقب ۱۳۱ SNT

۳۰۰۰۰۰

۲۲۰

پراید (۲)

خطر عقب R132

۳۲۰۰۰۰

۲۲۱

پراید (۲)

خطر عقب تلاشگران راست

۲۰۰۰۰۰

۲۲۲

پراید (۲)

خطر عقب هاشبگ RL

۲۳۰۰۰۰

۲۲۳

پراید (۲)

داشبورت شرکتی ۱۱۱ کامل

۱۵۵۰۰۰۰

۲۲۴

پراید (۲)

درب باک پراید دینا

۲۵۰۰۰

۲۲۵

پراید (۲)

درب پوش عقب میلنگ با کاسه نمد

۱۵۰۰۰۰

۲۲۶

پراید (۲)

درب پوش لوله کلر HL

۵۰۰۰

۲۲۷

پراید (۲)

درب جعبه فیوز

۴۰۰۰۰

۲۲۸

پراید (۲)

درب جعبه فیوز ۱۳۲

۷۰۰۰۰

۲۲۹

پراید (۲)

درب جلو راست شرکتی

۱۵۵۰۰۰۰

۲۳۰

پراید (۲)

درب داشبور X100

۲۰۰۰۰۰

۲۳۱

پراید (۲)

درب داشبورت ۱۳۲

۱۵۰۰۰۰

۲۳۲

پراید (۲)

درب داشبورت ۱۳۲

۲۳۰۰۰۰

۲۳۳

پراید (۲)

درب رادیاتور IACE

۴۰۰۰۰

۲۳۴

پراید (۲)

درب رادیاتور پراید کاوردار SPARK

۴۰۰۰۰

۲۳۵

پراید (۲)

درب روغن پراید

۲۵۰۰۰

۲۳۶

پراید (۲)

درب سوپاپ پراید انژکتور دینا

۳۳۰۰۰۰

۲۳۷

پراید (۲)

درب سوپاپ پراید کاربراتور دینا

۳۳۰۰۰۰

۲۳۸

پراید (۲)

درب صندوق پراید ۱۳۲

۱۶۵۰۰۰۰

۲۳۹

پراید (۲)

درب صندوق پراید صبا

۱۵۵۰۰۰۰

۲۴۰

پراید (۲)

درب عقب پراید شرکتی راست

۱۵۵۰۰۰۰

۲۴۱

پراید (۲)

درب عقب چپ شرکتی

۱۵۵۰۰۰۰

۲۴۲

پراید (۲)

درب مخزن شیشه شور کاربراتور

۱۰۰۰۰

۲۴۳

پراید (۲)

درب موتور ۱۳۲ شرکتی

۱۵۵۰۰۰۰

۲۴۴

پراید (۲)

درب موتور ۱۴۱

۱۱۸۰۰۰۰

۲۴۵

پراید (۲)

درب موتور پراید مشکی

۹۰۰۰۰۰

۲۴۶

پراید (۲)

دریچه هوا ۱۳۲

۸۵۰۰۰

۲۴۷

پراید (۲)

درجه باک پراید A

۱۴۰۰۰۰

۲۴۸

پراید (۲)

درجه باک پراید کامل مستر موتورز

۶۵۰۰۰۰

۲۴۹

پراید (۲)

دریچه اپراتور سفید

۸۵۰۰۰

۲۵۰

پراید (۲)

دستگاه شیشه بالابر عقب ابری R

۲۰۰۰۰۰

۲۵۱

پراید (۲)

دستگاه شیشه بالابر عقب پراید برقی

۱۵۰۰۰۰

۲۵۲

پراید (۲)

دستگیره درب داخل ۱۳۲ و ۱۳۱

۴۵۰۰۰

۲۵۳

پراید (۲)

دستگیره سقف پراید

۴۰۰۰۰

۲۵۴

پراید (۲)

دستگیره مچی ۱۳۲

۶۰۰۰۰

۲۵۵

پراید (۲)

دسته راهنما برف پاکن پراید فرانتک

۵۰۰۰۰۰

۲۵۶

پراید (۲)

دسته موتور (۱) کمالی گرد

۱۸۵۰۰۰

۲۵۷

پراید (۲)

دسته موتور پراید ۳

۱۲۰۰۰۰

۲۵۸

پراید (۲)

دلکو کامل MWH

۱۵۵۰۰۰۰

۲۵۹

پراید (۲)

دنده ۱ شرکتی

۳۵۰۰۰۰

۲۶۰

پراید (۲)

دنده ۲ شرکتی

۳۵۰۰۰۰

۲۶۱

پراید (۲)

دنده ۳ شرکتی

۲۸۰۰۰۰

۲۶۲

پراید (۲)

دنده ۴ شرکتی

۳۸۰۰۰۰

۲۶۳

پراید (۲)

دنده ABS

۶۰۰۰۰

۲۶۴

پراید (۲)

دنده استارت پراید روستر

۱۵۰۰۰۰

۲۶۵

پراید (۲)

دنده استارت جدید پراید

۱۵۰۰۰۰

۲۶۶

پراید (۲)

دنده برنجی AYS

۲۸۵۰۰۰

۲۶۷

پراید (۲)

دنده برنجی آیس

۱۸۵۰۰۰

۲۶۸

پراید (۲)

دنده پلاستیکی داخل گیربکس

۴۰۰۰۰

۲۶۹

پراید (۲)

دنده دیشلی AYS

۳۸۵۰۰۰

۲۷۰

پراید (۲)

دنده عقب کرهای

۲۵۰۰۰۰

۲۷۱

پراید (۲)

دنده فلایویل پراید دینا

۱۲۰۰۰۰

۲۷۲

پراید (۲)

دنده کیلومتر پراید دینا

۱۰۰۰۰۰

۲۷۳

پراید (۲)

دوشاخ استارت یوگوسلاوی

۵۰۰۰۰

۲۷۴

پراید (۲)

دوشاخ کلاج پراید

۷۵۰۰۰

۲۷۵

پراید (۲)

دوشاخ کلاج شرکتی پراید دینا

۸۵۰۰۰

۲۷۶

پراید (۲)

دیافن کولر جدید

۶۰۰۰۰

۲۷۷

پراید (۲)

دیاق پایه سپر جلو پراید

۲۰۰۰۰

۲۷۸

پراید (۲)

دیاق سپر جلو تکلان

۳۸۰۰۰۰

۲۷۹

پراید (۲)

دیاق فن کولر ساندن پراید

۵۰۰۰۰

۲۸۰

پراید (۲)

دیاق وسط رادیاتور

۵۰۰۰۰

۲۸۱

پراید (۲)

دیسک شرکتی ایرانی

۱۸۵۰۰۰

۲۸۲

پراید (۲)

دیسک چرخ جلو پراید دینا

۲۵۰۰۰۰

۲۸۳

پراید (۲)

دیسک چرخ جلو پراید عظام

۱۸۵۰۰۰

۲۸۴

پراید (۲)

دیسک صفحه کلاج پراید عظام

۸۰۰۰۰۰

۲۸۵

پراید (۲)

دیسک صفحه کلاج سیکو طرح

۹۰۰۰۰۰

۲۸۶

پراید (۲)

دیسک صفحه کلاج سیکو کره ای

۹۵۰۰۰۰

۲۸۷

پراید (۲)

دینام پراید مالزی

۱۹۵۰۰۰۰

۲۸۸

پراید (۲)

رادیاتور آب پراید والئو

۷۵۰۰۰۰

۲۸۹

پراید (۲)

رادیاتور بخاری والئو

۱۷۰۰۰۰

۲۹۰

پراید (۲)

راهنما پارک ۱۴۱ SNT راست

۷۵۰۰۰

۲۹۱

پراید (۲)

راهنما پارک ۱۴۱ SNT چپ

۷۵۰۰۰

۲۹۲

پراید (۲)

راهنما پارک TPS معمولی R

۴۰۰۰۰

۲۹۳

پراید (۲)

راهنما پارک پراید ساده  SNT  LR

۶۵۰۰۰

۲۹۴

پراید (۲)

راهنما پارک کره ای

۱۳۰۰۰۰

۲۹۵

پراید (۲)

راهنما داخل سپر پرشیای سفید

۴۰۰۰۰

۲۹۶

پراید (۲)

رله خرگوشی سیبارو

۲۵۰۰۰۰

۲۹۷

پراید (۲)

رله دوقولو دینا

۷۵۰۰۰

۲۹۸

پراید (۲)

روبوقی پراید

۳۰۰۰۰

۲۹۹

پراید (۲)

ریل شیشه عقب راست

۶۰۰۰۰

۳۰۰

پراید (۲)

رینگ پراید استاندارد NPR

۴۵۰۰۰۰

۳۰۱

پراید (۲)

رینگ موتور  SUNEX 25

۴۵۰۰۰۰

۳۰۲

پراید (۲)

رینگ موتور SUNEX50

۴۵۰۰۰۰

۳۰۳

پراید (۲)

رینگ موتور  TP50

۵۰۰۰۰۰

۳۰۴

پراید (۲)

رینگ موتور TP استاندارد

۴۵۰۰۰۰

۳۰۵

پراید (۲)

زبونه قفل صندوق عقب

۲۰۰۰۰

۳۰۶

پراید (۲)

زنبوری داخل سپر ۱۳۲

۸۵۰۰۰

۳۰۷

پراید (۲)

زه ابروی چراغ جلو R سازه گستر

۳۰۰۰۰

۳۰۸

پراید (۲)

زه ابروی عقب ۱۴۱ L

۱۳۰۰۰۰

۳۰۹

پراید (۲)

زه ابروی عقب R141

۱۵۰۰۰۰

۳۱۰

پراید (۲)

زه ابرویی چراغ جلو L سازه گستر

۳۰۰۰۰

۳۱۱

پراید (۲)

زه درب ۱۳۲ سفید

۸۵۰۰۰

۳۱۲

پراید (۲)

زیر پایی ۲ تیکه

۱۸۰۰۰۰

۳۱۳

پراید (۲)

ساعت X100

۳۰۰۰۰۰

۳۱۴

پراید (۲)

سپر ۱۱۱ عقب رنگ سفید

۹۰۰۰۰۰

۳۱۵

پراید (۲)

سپر جلو ۱۳۱ مهره خواه

۳۷۰۰۰۰

۳۱۶

پراید (۲)

سپر جلو ۱۳۲ سفید

۱۱۰۰۰۰۰

۳۱۷

پراید (۲)

سپر جلو پراید مهرخواه شرکتی

۴۵۰۰۰۰

۳۱۸

پراید (۲)

سپر عقب ۱۱۱

۵۵۰۰۰۰

۳۱۹

پراید (۲)

سپر عقب پراید شرکتی مهرخواه

۴۵۰۰۰۰

۳۲۰

پراید (۲)

سر باطری ADF

۵۰۰۰۰

۳۲۱

پراید (۲)

سر پلوس ۱۹ سمت گیربکس

۴۵۰۰۰۰

۳۲۲

پراید (۲)

سر پلوس ۲۰ خار STPRM

۴۵۰۰۰۰

۳۲۳

پراید (۲)

سر دنده ۱۴۱

۵۰۰۰۰

۳۲۴

پراید (۲)

سر سیم گرد ۶

۲۰۰۰

۳۲۵

پراید (۲)

سر سیم گرد ۸

۲۰۰۰

۳۲۶

پراید (۲)

سر سیم متوسط

۱۰۰۰

۳۲۷

پراید (۲)

سر سیم نری

۱۰۰۰

۳۲۸

پراید (۲)

سر پلوس ۲۰ خار TOMY

۴۵۰۰۰۰

۳۲۹

پراید (۲)

سر پلوس ۲۰ خار فرانتک

۵۰۰۰۰۰

۳۳۰

پراید (۲)

سر پلوس ABS MWH19 خار

۵۰۰۰۰۰

۳۳۱

پراید (۲)

سر سیلندر پراید کاربراتور تلدا

۲۵۵۰۰۰۰

۳۳۲

پراید (۲)

سر سیم گرد ۸

۱۰۰۰

۳۳۳

پراید (۲)

سطون جلو با کمان جلو شرکتی L

۷۵۰۰۰۰

۳۳۴

پراید (۲)

سطون جلو با کمان جلو شرکتی R

۷۵۰۰۰۰

۳۳۵

پراید (۲)

سطون وسط با رکاب شرکتی L

۷۵۰۰۰۰

۳۳۶

پراید (۲)

سطون وسط با رکاب شرکتی R

۷۵۰۰۰۰

۳۳۷

پراید (۲)

سگدس جدید رایکو L

۲۸۰۰۰۰

۳۳۸

پراید (۲)

سگدس طرح جدید پراید راست دینا

۳۲۰۰۰۰

۳۳۹

پراید (۲)

سلکتور کامل بخاری پراید

۲۷۰۰۰۰

۳۴۰

پراید (۲)

سنسور دریچه گاز زیمنس جدید دینا

۴۵۰۰۰۰

۳۴۱

پراید (۲)

سنسور سرعت مغناطیسی پراید

۱۷۰۰۰۰

۳۴۲

پراید (۲)

سنسور میل سوپاپ ساژم ازل

۲۵۰۰۰۰

۳۴۳

پراید (۲)

سنسور کیلومتر پراید دینا پارت

۱۸۰۰۰۰

۳۴۴

پراید (۲)

سه شاخ پلوس ۲۰ خار اتکو

۱۳۰۰۰۰

۳۴۵

پراید (۲)

سه گوش میل موجگیر R

۶۰۰۰۰

۳۴۶

پراید (۲)

سوئچ درب ها HPC

۱۲۰۰۰۰

۳۴۷

پراید (۲)

سوئچ صندوق عقب روستر

۶۰۰۰۰

۳۴۸

پراید (۲)

سوپاپ دود و هوا LAZER اصلی

۶۰۰۰۰۰

۳۴۹

پراید (۲)

سوپاپ ساوه دود هوا

۵۰۰۰۰۰

۳۵۰

پراید (۲)

سوزن انژکتور شرکتی

۷۵۰۰۰۰

۳۵۱

پراید (۲)

سوکت ۴ فیش

۴۰۰۰۰

۳۵۲

پراید (۲)

سوکت پمپ بنزین

۴۰۰۰۰

۳۵۳

پراید (۲)

سوکت پمپ بنزین پیکان

۱۰۰۰۰۰

۳۵۴

پراید (۲)

سوکت چراغ جلو ۱۳۲/۱۱۱

۶۰۰۰۰

۳۵۵

پراید (۲)

سوکت رله فن انژکتور

۴۰۰۰۰

۳۵۶

پراید (۲)

سوکت رله فن کاربراتور

۴۰۰۰۰

۳۵۷

پراید (۲)

سوکت مپ پیکان

۶۰۰۰۰

۳۵۸

پراید (۲)

سوکت نر مادگی فن

۴۰۰۰۰

۳۵۹

پراید (۲)

سیبک سر فرمان سیبارو

۱۳۰۰۰۰

۳۶۰

پراید (۲)

سیلندر چرخ جلو روستر L

۵۵۰۰۰۰

۳۶۱

پراید (۲)

سیلندر چرخ عقب پراید فال

۱۰۰۰۰۰

۳۶۲

پراید (۲)

سیلندر چرخ عقب پراید فرانتک

۱۷۰۰۰۰

۳۶۳

پراید (۲)

سیلندر موتور شرکتی

۲۵۰۰۰۰۰

۳۶۴

پراید (۲)

سیم باک پراید خورشید

۵۰۰۰۰

۳۶۵

پراید (۲)

سیم ترمز دستی پراید CNG

۱۸۰۰۰۰

۳۶۶

پراید (۲)

سیم صندوق تک پراید خورشید

۷۰۰۰۰

۳۶۷

پراید (۲)

سیم صندوق و باک کامل پراید

۱۴۰۰۰۰

۳۶۸

پراید (۲)

سیم فیوز

۵۰۰۰

۳۶۹

پراید (۲)

سیم فیوز جدید

۲۰۰۰۰

۳۷۰

پراید (۲)

سیم گاز پراید انژکتور شرکتی

۱۰۰۰۰۰

۳۷۱

پراید (۲)

سیم گاز کاربراتوری شرکتی

۸۰۰۰۰

۳۷۲

پراید (۲)

سیم کشی افتامات چراغ کامل

۲۵۰۰۰۰

۳۷۳

پراید (۲)

سینی جا چراغی عقب ۱۳۲ L

۱۵۰۰۰۰

۳۷۴

پراید (۲)

سینی جاچراغی عقب ۱۳۲ R

۱۵۰۰۰۰

۳۷۵

پراید (۲)

سینی جا چراغی عقب شرکتی

۱۷۰۰۰۰

۳۷۶

پراید (۲)

سینی جا چراغی عقب هاچ بک L

۲۴۰۰۰۰

۳۷۷

پراید (۲)

سینی جا چراغی عقب هاچ بک R

۲۴۰۰۰۰

۳۷۸

پراید (۲)

سینی جلو ۱۳۲ شرکتی

۷۰۰۰۰۰

۳۷۹

پراید (۲)

سینی شاسی جلو کامل چپ

۱۰۵۰۰۰۰

۳۸۰

پراید (۲)

سینی شاسی کامل شرکتی R

۱۰۵۰۰۰۰

۳۸۱

پراید (۲)

شاتون پراید خورشید موتور

۲۳۰۰۰۰

۳۸۲

پراید (۲)

شاتون پراید شرکتی عظام

۲۵۰۰۰۰

۳۸۳

پراید (۲)

شاسی قفل درب پراید

۱۰۰۰۰

۳۸۴

پراید (۲)

شاسی لادری پراید خورشید

۲۰۰۰۰

۳۸۵

پراید (۲)

شاسی لادری فلزی

۱۰۰۰۰

۳۸۶

پراید (۲)

شافت بلند شرکتی

۱۱۵۰۰۰۰

۳۸۷

پراید (۲)

شلنگ ۴ تیکه باک کامل

۱۲۰۰۰۰

۳۸۸

پراید (۲)

شلنگ بالای رادیاتور

۴۰۰۰۰

۳۸۹

پراید (۲)

شلنگ باک جدید

۲۵۰۰۰۰

۳۹۰

پراید (۲)

شلنگ بخاری پراید کاربراتور کامل

۵۰۰۰۰

۳۹۱

پراید (۲)

شلنگ پایین رادیاتور

۵۰۰۰۰

۳۹۲

پراید (۲)

شلنگ پایین رادیاتور کلاسیک ۴۰۵

۱۵۰۰۰۰

۳۹۳

پراید (۲)

شلنگ ترمز چرخ جلو کوچک

۵۰۰۰۰

۳۹۴

پراید (۲)

شلنگ ترمز چرخ جلو بزرگ

۸۰۰۰۰

۳۹۵

پراید (۲)

شلنگ سیلندر ترمز کوچک بزرگ

۵۰۰۰۰

۳۹۶

پراید (۲)

شمع آب IPNC

۶۰۰۰۰

۳۹۷

پراید (۲)

شمع آب پراید

۵۰۰۰۰

۳۹۸

پراید (۲)

شمع آب شرکتی

۶۵۰۰۰

۳۹۹

پراید (۲)

شمع تک پلاتین IPNC

۵۰۰۰۰

۴۰۰

پراید (۲)

شمع دو پلاتین IPNC

۶۵۰۰۰

۴۰۱

پراید (۲)

شمع فرانتک LZ 58 RFN  دوگانه

۵۰۰۰۰

۴۰۲

پراید (۲)

شمع فرانتک کاربراتور ۶۰۰ LS

۶۰۰۰۰

۴۰۳

پراید (۲)

شمع کاربراتور ایرانی

۴۵۰۰۰

۴۰۴

پراید (۲)

شیشه آینه ۱۴۱ L

۳۵۰۰۰

۴۰۵

پراید (۲)

شیلنگ هیدرولیک پراید DN

۱۰۰۰۰۰۰

۴۰۶

پراید (۲)

صافی بنزین ۱۳۲ اکسوس

۶۰۰۰۰

۴۰۷

پراید (۲)

صفحه کلاج ۶ و ۴ فنره پراید

۳۸۰۰۰۰

۴۰۸

پراید (۲)

ضربه گیر رادیاتور پیچی

۱۰۰۰۰

۴۰۹

پراید (۲)

طبق پراید ISPCO

۲۸۰۰۰۰

۴۱۰

پراید (۲)

طبق پراید امیر نیا

۳۰۰۰۰۰

۴۱۱

پراید (۲)

طبق عقب پراید گرد

۱۴۰۰۰۰

۴۱۲

پراید (۲)

طلق چراغ جلو ۱۳۱ L

۱۵۰۰۰۰

۴۱۳

پراید (۲)

طلق چراغ جلو ۱۳۱ R

۱۵۰۰۰۰

۴۱۴

پراید (۲)

طلق چراغ جلو ۱۳۲ L

۱۷۰۰۰۰

۴۱۵

پراید (۲)

طلق چراغ جلو ۱۳۲ R

۱۷۰۰۰۰

۴۱۶

پراید (۲)

طلق خطر عقب ۱۳۱ L

۱۲۰۰۰۰

۴۱۷

پراید (۲)

طلق خطر عقب ۱۳۱ R

۱۲۰۰۰۰

۴۱۸

پراید (۲)

طلق خطر عقب ۱۳۲ L

۱۲۰۰۰۰

۴۱۹

پراید (۲)

طلق خطر عقب ۱۳۲ R

۱۲۰۰۰۰

۴۲۰

پراید (۲)

طلق راهنمای توی سپر HB سفید

۱۰۰۰۰

۴۲۱

پراید (۲)

طلق راهنمای توی سپر پرشیایی

۱۰۰۰۰

۴۲۲

پراید (۲)

طلق کیلومتر انژکتور

۱۴۰۰۰۰

۴۲۳

پراید (۲)

طلق کیلومتر پراید ۱۳۲ با صفحه

۲۵۰۰۰۰

۴۲۴

پراید (۲)

غربیلک فرمان ۱۱۱ شرکتی

۶۰۰۰۰۰

۴۲۵

پراید (۲)

فشار شکن پراید آلومینیمی

۲۵۰۰۰۰

۴۲۶

پراید (۲)

فشنگی آب مشکی زیمنس سیبارو

۸۵۰۰۰

۴۲۷

پراید (۲)

فلایویل کامل پراید دینا

۴۵۰۰۰۰

۴۲۸

پراید (۲)

فنر صندوق عقب پراید

۱۰۰۰۰۰

۴۲۹

پراید (۲)

فنر عنکبوتی لنت جلو

۵۰۰۰

۴۳۰

پراید (۲)

فنر لنت چرخ عقب کامل

۱۰۰۰۰

۴۳۱

پراید (۲)

فنر لول جلو پراید ماندو

۲۵۰۰۰۰

۴۳۲

پراید (۲)

فنر لول عقب پراید ماندو

۲۵۰۰۰۰

۴۳۳

پراید (۲)

فنر اهرم دو شاخ کلاج خورشید

۱۰۰۰۰

۴۳۴

پراید (۲)

فولی دینام پراید

۴۰۰۰۰

۴۳۵

پراید (۲)

فولی سر میلنگ بزرگ تکی پراید

۴۰۰۰۰

۴۳۶

پراید (۲)

فولی سر میلنگ معمولی دینا

۱۸۵۰۰۰

۴۳۷

پراید (۲)

فولی سر میلنگ هیدرولیک دینا

۱۸۵۰۰۰

۴۳۸

پراید (۲)

فولی هرزگرد دینا

۷۵۰۰۰

۴۳۹

پراید (۲)

فوم سپر جلو ۱۳۲

۲۵۰۰۰۰

۴۴۰

پراید (۲)

فیلتر هواکش توری دار دینا

۵۰۰۰۰

۴۴۱

پراید (۲)

فیوز ۵

۲۰۰۰

۴۴۲

پراید (۲)

فیوز جور دو شاخ چینی

۲۰۰۰

۴۴۳

پراید (۲)

فیوز شیشه ای ۲۰

۲۰۰۰

۴۴۴

پراید (۲)

قاب بخواب صندلی ۱۴۱

۶۰۰۰۰

۴۴۵

پراید (۲)

قاب بخواب صندلی بزرگ ۱۳۲

۷۰۰۰۰

۴۴۶

پراید (۲)

قاب بخواب صندلی کوچک ۱۳۲

۷۰۰۰۰

۴۴۷

پراید (۲)

قاب بلندگو جلو X100

۸۵۰۰۰

۴۴۸

پراید (۲)

قاب بلندگو HB

۱۴۵۰۰۰

۴۴۹

پراید (۲)

قاب بلندگو عقب ۱۱۱ RL

۱۸۰۰۰۰

۴۵۰

پراید (۲)

قاب پلاک امیر یدک

۲۵۰۰۰

۴۵۱

پراید (۲)

قاب تسمه تایم

۶۰۰۰۰

۴۵۲

پراید (۲)

قاب تسمه تایم پراید خورشید

۸۵۰۰۰

۴۵۳

پراید (۲)

قاب رکاب جلو و عقب ۱۳۲

۵۰۰۰۰

۴۵۴

پراید (۲)

قاب رکاب جلو و عقب ۱۴۱

۵۰۰۰۰

۴۵۵

پراید (۲)

قاب زیر باطری خورشید موتور

۵۰۰۰۰

۴۵۶

پراید (۲)

قاب زیر باطری فلزی

۷۰۰۰۰

۴۵۷

پراید (۲)

قاب ضبط ۱۳۲ با کلید AC

۱۷۰۰۰۰

۴۵۸

پراید (۲)

قاب ضبط ۱۴۱

۲۰۰۰۰۰

۴۵۹

پراید (۲)

قاب لچکی ۱۱۱

۲۰۰۰۰۰

۴۶۰

پراید (۲)

قاب لچکی ۱۳۲

۸۵۰۰۰

۴۶۱

پراید (۲)

قاب لچکی ۱۴۱

۲۰۰۰۰۰

۴۶۲

پراید (۲)

قاب لچکی HB

۱۷۰۰۰۰

۴۶۳

پراید (۲)

قاب نمره عقب HB

۲۰۰۰۰۰

۴۶۴

پراید (۲)

قالپاق ۱۴۱ وسط

۳۵۰۰۰

۴۶۵

پراید (۲)

قالپاق ۷۴ ابوئی

۵۰۰۰۰

۴۶۶

پراید (۲)

قالپاق ۷۵ ابوئی

۵۰۰۰۰

۴۶۷

پراید (۲)

قالپاق ایتالیایی ابوئی

۵۵۰۰۰

۴۶۸

پراید (۲)

قالپاق توپی چرخ عقب پراید

۲۰۰۰۰

۴۶۹

پراید (۲)

قفل درب جلو جدید LR دینا

۱۱۰۰۰۰

۴۷۰

پراید (۲)

قفل درب جلو قدیم راست دینا

۱۲۰۰۰۰

۴۷۱

پراید (۲)

قفل درب عقب پراید دینا RL

۱۱۰۰۰۰

۴۷۲

پراید (۲)

قفل صندوق عقب HB

۱۳۰۰۰۰

۴۷۳

پراید (۲)

قفل کاپوت ۱۳۲

۸۰۰۰۰

۴۷۴

پراید (۲)

قفل کاپوت پراید شرکتی

۸۵۰۰۰

۴۷۵

پراید (۲)

قوطی زیر رادیاتور استری

۲۸۰۰۰۰

۴۷۶

پراید (۲)

قیچی برف پاکن پراید رخشان

۱۷۵۰۰۰

۴۷۷

پراید (۲)

گردگیر پلوس داخل بهکاران

۵۰۰۰۰

۴۷۸

پراید (۲)

گردگیر پلوس عظام

۸۰۰۰۰

۴۷۹

پراید (۲)

گردگیر جعبه فرمان پراید دینا

۵۰۰۰۰

۴۸۰

پراید (۲)

گردگیر جعبه فرمان شرکتی

۵۰۰۰۰

۴۸۱

پراید (۲)

گردگیر سیبک زیر پراید اصفهان

۱۰۰۰۰

۴۸۲

پراید (۲)

گردگیر سیلندر ترمز پراید خورشید

۲۰۰۰۰

۴۸۳

پراید (۲)

گردگیر کمک جلو شرکتی

۵۰۰۰۰

۴۸۴

پراید (۲)

گردگیر کمک عقب COPER پراید

۷۰۰۰۰

۴۸۵

پراید (۲)

گردگیر کمک عقب پراید دینا

۵۰۰۰۰

۴۸۶

پراید (۲)

گردگیر کمک عقب پراید شرکتی

۷۵۰۰۰

۴۸۷

پراید (۲)

گژ روغن شرکتی ۴۰۵

۵۰۰۰۰

۴۸۸

پراید (۲)

گل پخش کن عقب ۱۱۱

۶۰۰۰۰

۴۸۹

پراید (۲)

گل پخش کن عقب HB

۳۰۰۰۰

۴۹۰

پراید (۲)

گل پخش کن جلو پراید شرکتی

۴۰۰۰۰

۴۹۱

پراید (۲)

گل پخش کن عقب ۱۳۲

۴۵۰۰۰

۴۹۲

پراید (۲)

گل پخش کن عقب و جلو پراید

۳۰۰۰۰

۴۹۳

پراید (۲)

گلگیر جلو سوراخ R استر مشکی

۳۵۰۰۰۰

۴۹۴

پراید (۲)

گلگیر جلو سوراخ دار L استر

۳۵۰۰۰۰

۴۹۵

پراید (۲)

گلگیر جلو سوراخ دار لبه کوتاه

۴۵۰۰۰۰

۴۹۶

پراید (۲)

گلگیر جلو سوراخ دار لبه کوتاه

۴۵۰۰۰۰

۴۹۷

پراید (۲)

گلگیر جلو شرکتی ۱۳۲ L

۵۰۰۰۰۰

۴۹۸

پراید (۲)

گلگیر جلو لبه بلند ۱۳۲ L

۵۵۰۰۰۰

۴۹۹

پراید (۲)

گلگیر جلو لبه بلند ۱۳۲ R

۵۵۰۰۰۰

۵۰۰

پراید (۲)

گلگیر عقب استری گاز سوز R

۶۵۰۰۰۰

۵۰۱

پراید (۲)

لاستیک تعادل پراید بهکاران

۱۲۵۰۰

۵۰۲

پراید (۲)

لاستیک چوپوقی درب سوپاپ پراید

۱۰۰۰۰

۵۰۳

پراید (۲)

لاستیک گیت سوپاپ پراید دینا

۱۸۰۰۰۰

۵۰۴

پراید (۲)

لاستیک مخزن روغن ترمز

۵۰۰۰

۵۰۵

پراید (۲)

لاستیک کف صندوق پراید

۵۰۰۰

۵۰۶

پراید (۲)

لامپ ۲۸ LED اسرام

۸۵۰۰۰

۵۰۷

پراید (۲)

لامپ اسرام  ۱۳۰/۹۰

۱۰۰۰۰۰

۵۰۸

پراید (۲)

لامپ اسرام اصل ۱۰۰/۸۰

۶۵۰۰۰

۵۰۹

پراید (۲)

لامپ الایدی ۵ تایی آبی

۵۰۰۰۰

۵۱۰

پراید (۲)

لامپ سه خار ۱۰۰ اسرام جدید

۷۵۰۰۰

۵۱۱

پراید (۲)

لامپ سه خار عقاب

۶۵۰۰۰

۵۱۲

پراید (۲)

لامپ سیم دار فرانتک

۳۵۰۰۰

۵۱۳

پراید (۲)

لامپ فشاری آریای بزرگ

۲۵۰۰۰

۵۱۴

پراید (۲)

لامپ گرد عقاب

۷۰۰۰۰

۵۱۵

پراید (۲)

لنت جلو Any پراید

۲۵۰۰۰۰

۵۱۶

پراید (۲)

لنت جلو IPNC206

۲۷۵۰۰۰

۵۱۷

پراید (۲)

لنت جلو پراید

۲۰۰۰۰۰

۵۱۸

پراید (۲)

لنت جلو پراید اکسون

۱۸۵۰۰۰

۵۱۹

پراید (۲)

لنت جلو پراید تلدا

۱۰۰۰۰۰

۵۲۰

پراید (۲)

لنت جلو پراید سیکو

۲۵۰۰۰۰

۵۲۱

پراید (۲)

لنت چراغ جلو GOLD DEVEL

۲۳۰۰۰۰

۵۲۲

پراید (۲)

لنت چرخ جلو پراید IPNC

۱۸۵۰۰۰

۵۲۳

پراید (۲)

لنت چرخ جلو پراید UNIX DN

۱۳۰۰۰۰

۵۲۴

پراید (۲)

لنت چرخ جلو پراید فرانتک

۲۵۰۰۰۰

۵۲۵

پراید (۲)

لنت چرخ جلو روستر

۱۷۰۰۰۰

۵۲۶

پراید (۲)

لنت چرخ جلو فرانتک جدید

۲۵۰۰۰۰

۵۲۷

پراید (۲)

لنت عقب gold davd

۲۵۰۰۰۰

۵۲۸

پراید (۲)

لنت عقب پراید سیکو

۲۵۰۰۰۰

۵۲۹

پراید (۲)

لنت عقب پراید فرانتک

۲۵۰۰۰۰

۵۳۰

پراید (۲)

لوازم پمپ ترمز بالا ABS پراید

۱۲۰۰۰۰

۵۳۱

پراید (۲)

لوازم پمپ ترمز بالا پراید کامل پولی

۲۳۰۰۰۰

۵۳۲

پراید (۲)

لوازم پمپ ترمز پراید بالا دینا

۴۰۰۰۰

۵۳۳

پراید (۲)

لوازم چرخ جلو دینا

۴۰۰۰۰

۵۳۴

پراید (۲)

لوازم چرخ عقب پراید آرین

۴۰۰۰۰

۵۳۵

پراید (۲)

لوازم چرخ عقب دینا

۳۰۰۰۰

۵۳۶

پراید (۲)

لوازم دیشلی پراید دینا

۳۸۰۰۰۰

۵۳۷

پراید (۲)

لواشکی عقب

۱۵۰۰۰

۵۳۸

پراید (۲)

لولای درب پراید خورشی موتور

۶۵۰۰۰

۵۳۹

پراید (۲)

لوله اصلی آب دینا پارت پراید

۱۲۰۰۰۰

۵۴۰

پراید (۲)

لوله گژ روغن پراید

۶۵۰۰۰

۵۴۱

پراید (۲)

لوله وسط پراید بلند

۵۵۰۰۰۰

۵۴۲

پراید (۲)

لیوان ۱۳۲

۱۳۰۰۰۰

۵۴۳

پراید (۲)

لیور دسته دنده پراید شرکتی

۲۷۰۰۰۰

۵۴۴

پراید (۲)

ماهک ۱ و ۲

۱۳۰۰۰۰

۵۴۵

پراید (۲)

ماهک ۱ و ۲ پراید خورشید

۱۳۰۰۰۰

۵۴۶

پراید (۲)

ماهک ۵ و عقب پراید خورشید

۸۵۰۰۰

۵۴۷

پراید (۲)

ماهک ۳ و ۴ پراید خورشید

۶۵۰۰۰

۵۴۸

پراید (۲)

مچی جلو ۱۴۱ RL

۶۰۰۰۰

۵۴۹

پراید (۲)

محافظ شاسی پراید

۱۸۵۰۰۰

۵۵۰

پراید (۲)

محور چرخ عقب ABS دینا

۱۷۰۰۰۰

۵۵۱

پراید (۲)

مخزن آب اضافه پیچی

۶۵۰۰۰

۵۵۲

پراید (۲)

مخزن تشدید

۶۵۰۰۰

۵۵۳

پراید (۲)

مقاومت بخاری پراید شرکتی

۱۵۰۰۰۰

۵۵۴

پراید (۲)

مقاومت فن پراید دینا

۷۵۰۰۰

۵۵۵

پراید (۲)

مگنت پراید آلمان کامل با سیم

۳۵۰۰۰۰

۵۵۶

پراید (۲)

مگنت پراید هانتر

۳۵۰۰۰۰

۵۵۷

پراید (۲)

منبع آب اضافه دینا

۸۵۰۰۰

۵۵۸

پراید (۲)

منبع اگزوز پراید خیام CNG

۳۳۰۰۰۰

۵۵۹

پراید (۲)

منبع اگزوز شرکتی

۵۵۰۰۰۰

۵۶۰

پراید (۲)

منبع پمپ ترمز ABC دینا

۱۱۰۰۰۰

۵۶۱

پراید (۲)

منبع ترمز پراید دینا

۶۰۰۰۰

۵۶۲

پراید (۲)

منبع روغن ترمز سنسوردار

۱۱۰۰۰۰

۵۶۳

پراید (۲)

منبع هیدرولیک پراید دینا

۲۳۰۰۰۰

۵۶۴

پراید (۲)

منجیل اگزوز گرد پراید

۱۰۰۰۰

۵۶۵

پراید (۲)

منجیل فنر جلو پراید صارم

۲۵۰۰۰

۵۶۶

پراید (۲)

منجیل فنر عقب CNG

۵۰۰۰۰

۵۶۷

پراید (۲)

منجیل فنر عقب پراید صارم

۲۵۰۰۰

۵۶۸

پراید (۲)

مهره آب شمع حرارتی مشکی

۸۵۰۰۰

۵۶۹

پراید (۲)

مهره انژکتوری مشکی ساتکی

۶۰۰۰۰

۵۷۰

پراید (۲)

مهره ترمز دستی

۱۰۰۰۰

۵۷۱

پراید (۲)

مهره دنده عقب پراید روستر

۱۱۰۰۰۰

۵۷۲

پراید (۲)

مهره دنده عقب پراید

۸۰۰۰۰

۵۷۳

پراید (۲)

مهره دنده عقب پراید ایمن تک

۶۰۰۰۰

۵۷۴

پراید (۲)

مهره فن ۸۵ سانکی

۱۰۰۰۰۰

۵۷۵

پراید (۲)

موتور آب پاش روستر

۱۰۰۰۰۰

۵۷۶

پراید (۲)

موتور بخاری پراید کامل

۹۵۰۰۰۰

۵۷۷

پراید (۲)

موتور برف پاک کن HP

۶۵۰۰۰۰

۵۷۸

پراید (۲)

موتور شیشه بالابر کیا اصلی LR

۷۰۰۰۰۰

۵۷۹

پراید (۲)

میخ لنت

۱۰۰۰۰

۵۸۰

پراید (۲)

میل انگشتی دود خورشید

۱۰۰۰۰۰

۵۸۱

پراید (۲)

میل انگشتی هوا پراید خورشید

۱۰۰۰۰۰

۵۸۲

پراید (۲)

میل پلوس بلند ۱۹ خار روستر

۳۵۰۰۰۰

۵۸۳

پراید (۲)

میل پلوس بلند ۲۰ خار خورشید

۲۸۰۰۰۰

۵۸۴

پراید (۲)

میل پلوس کوتاه ۱۹ خار روستر

۲۰۰۰۰۰

۵۸۵

پراید (۲)

میل پلوس کوتاه ۲۰ خار خورشید

۲۸۰۰۰۰

۵۸۶

پراید (۲)

میل دنده دیشلی کامل پراید

۵۰۰۰۰

۵۸۷

پراید (۲)

میل سوپاپ Simens مگا موتور

۵۰۰۰۰۰

۵۸۸

پراید (۲)

میل سوپاپ شرکتی H

۵۵۰۰۰۰

۵۸۹

پراید (۲)

میل شافت پراید

۶۵۰۰۰۰

۵۹۰

پراید (۲)

میلنگ پراید الدورا

۱۳۵۰۰۰۰

۵۹۱

پراید (۲)

نمدی داخل موتور پراید

۱۸۰۰۰۰

۵۹۲

پراید (۲)

نمدی سقف

۹۵۰۰۰۰

۵۹۳

پراید (۲)

نوار درب عقب L سفید

۱۳۰۰۰۰

۵۹۴

پراید (۲)

نوار درب عقب R قهوه ای

۱۳۰۰۰۰

۵۹۵

پراید (۲)

نوار دور درب جلو L زرد

۱۳۰۰۰۰

۵۹۶

پراید (۲)

نوار دور درب جلو R سبز

۱۳۰۰۰۰

۵۹۷

پراید (۲)

نوار دور درب عقب HB

۱۸۰۰۰۰

۵۹۸

پراید (۲)

نوار صندوق عقب ۱۴۱

۱۵۰۰۰۰

۵۹۹

پراید (۲)

نوار صندوق عقب HB

۲۵۰۰۰۰

۶۰۰

پراید (۲)

نوار طوسی دور سطون

۶۰۰۰۰

۶۰۱

پراید (۲)

نیمه رکاب دیواره HB شرکتی R

۷۰۰۰۰۰

۶۰۲

پراید (۲)

نیمه کلاف بالای دیواره HB

۹۰۰۰۰۰

۶۰۳

پراید (۲)

هواکش صندوق

۴۰۰۰۰

۶۰۴

پراید (۲)

هواکش کاربراتور

۴۵۰۰۰۰

۶۰۵

پراید (۲)

هواکش کامل انژکتور خورشید

۱۲۰۰۰۰

۶۰۶

پراید (۲)

هواکش کامل انژکتور پراید

۸۵۰۰۰

۶۰۷

پراید (۲)

هوزینگ دیفرانسیل کره دینا

۱۱۰۰۰۰۰

۶۰۸

پراید (۲)

واتر پمپ پراید SONGYEN

۳۸۰۰۰۰

۶۰۹

پراید (۲)

واشر تنظیم بلبرینگ هوزینگ

۲۰۰۰۰

۶۱۰

پراید (۲)

واشر درب سوپاپ پراید COPER

۸۵۰۰۰

۶۱۱

پراید (۲)

واشر درب سوپاپ نازک

۸۰۰۰۰

۶۱۲

پراید (۲)

واشر سر سیلندر آیس

۱۲۰۰۰۰

۶۱۳

پراید (۲)

واشر سر سیلندر ۲ میل پراید

۱۵۰۰۰۰

۶۱۴

پراید (۲)

واشر سر سیلندر پراید فرانتک

۱۵۰۰۰۰

۶۱۵

پراید (۲)

واشر منی فول H

۱۰۰۰۰

۶۱۶

پراید (۲)

وایر شمع انژکتور روستر

۱۸۵۰۰۰

۶۱۷

پراید (۲)

وایر شمع پراید ساژم دینا

۳۳۰۰۰۰

۶۱۸

پراید (۲)

وایر شمع تکی کوئل به دلکو روستر

۵۰۰۰۰

۶۱۹

پراید (۲)

وکیوم دلکو

۱۲۰۰۰۰

۶۲۰

پراید (۲)

وکیوم دلکو پراید روستر

۱۸۰۰۰۰

۶۲۱

پراید (۲)

وکیوم کلر پراید

۶۰۰۰۰

۶۲۲

پراید (۲)

یاتاقان ۲۰۶ بوش

۲۵۰۰۰۰

۶۲۳

پراید (۲)

یاتاقان ۲۵ متحرک پراید بوش ایران

۱۴۰۰۰۰

۶۲۴

پراید (۲)

یاتاقان ثابت ۲۵ بوش ایران

۱۴۰۰۰۰

۶۲۵

پراید (۲)

یاتاقان ثابت ۵۰ بوش ایران

۱۴۰۰۰۰

۶۲۶

پراید (۲)

یاتاقان متحرک ۵۰ پراید بوش ایران

۱۴۰۰۰۰

۶۲۷

پراید (۲)

یاتاقان متحرک STD پراید بوش

۱۴۰۰۰۰

۶۲۸

پراید (۲)

یاتاقان متحرک پراید بوش

۱۴۰۰۰۰

۶۲۹

پراید (۲)

کابل کلاج پراید شرکتی انژکتور

۱۰۰۰۰۰

۶۳۰

پراید (۲)

کارتل پراید دینا

۲۳۰۰۰۰

۶۳۱

پراید (۲)

کاسه چرخ عقب ABS رایکو

۳۳۰۰۰۰

۶۳۲

پراید (۲)

کاسه چرخ عقب ABS IPNC

۲۵۰۰۰۰

۶۳۳

پراید (۲)

کاسه چرخ عقب پراید ABS عطار

۲۸۰۰۰۰

۶۳۴

پراید (۲)

کاسه نمد POS اوئل پمپ

۴۰۰۰۰

۶۳۵

پراید (۲)

کاسه نمد اوئل پمپ سرمیلنگ

۵۰۰۰۰

۶۳۶

پراید (۲)

کاسه نمد پلوس پراید دینا

۶۰۰۰۰

۶۳۷

پراید (۲)

کاسه نمد پلوس فرانتک

۴۰۰۰۰

۶۳۸

پراید (۲)

کاسه نمد ته میلنگ پراید CBS

۱۰۰۰۰۰

۶۳۹

پراید (۲)

کاسه نمد ته میلنگ دینا پراید

۱۰۰۰۰۰

۶۴۰

پراید (۲)

کاسه نمد چرخ جلو ساده فرانتک

۲۵۰۰۰

۶۴۱

پراید (۲)

کاسه نمد چرخ جلو لبه دار فرانتک

۲۵۰۰۰

۶۴۲

پراید (۲)

کاسه نمد چرخ عقب POS

۳۰۰۰۰

۶۴۳

پراید (۲)

کاسه نمد چرخ عقب دینا

۴۰۰۰۰

۶۴۴

پراید (۲)

کاسه نمد چرخ عقب فرانتک

۲۵۰۰۰

۶۴۵

پراید (۲)

کاسه نمد شفت POS

۴۰۰۰۰

۶۴۶

پراید (۲)

کاسه نمد شفت اصلی دینا

۴۰۰۰۰

۶۴۷

پراید (۲)

کاسه نمد میل سوپاپ POS

۴۰۰۰۰

۶۴۸

پراید (۲)

کالاکتور دینام پراید

۸۵۰۰۰

۶۴۹

پراید (۲)

کانستر پراید انژکتور دینا

۱۳۵۰۰۰

۶۵۰

پراید (۲)

کپسول فن اصلی شرکتی

۲۰۰۰۰۰

۶۵۱

پراید (۲)

کشوی ۳ و ۴ پراید

۴۵۰۰۰۰

۶۵۲

پراید (۲)

کفسول آب ۲ فیش مشکی زیمنس

۱۲۰۰۰۰

۶۵۳

پراید (۲)

کفسول اتو سر سفید پراید کاربراتور

۱۵۰۰۰۰

۶۵۴

پراید (۲)

کله پلوس ۱۹ خار CNC

۴۵۰۰۰۰

۶۵۵

پراید (۲)

کله پلوس ۱۹ خار ABS فرانتک

۵۰۰۰۰۰

۶۵۶

پراید (۲)

کله پلوس ۲۰ خار ABS فرانتک

۵۵۰۰۰۰

۶۵۷

پراید (۲)

کله پلوس ABS سانتیپکو ۲۰ خار

۴۰۰۰۰۰

۶۵۸

پراید (۲)

کلید آنتن ۱۴۱ دینا

۱۲۰۰۰۰

۶۵۹

پراید (۲)

کلید آنتن دینا پراید

۶۰۰۰۰

۶۶۰

پراید (۲)

کلید شیشه بالابر ۱۳۲ تک پل

۱۰۰۰۰۰

۶۶۱

پراید (۲)

کلید شیشه بالابر ITC

۷۵۰۰۰

۶۶۲

پراید (۲)

کلید شیشه بالابر ۱ پل دینا

۸۵۰۰۰

۶۶۳

پراید (۲)

کلید شیشه بالابر ۱۳۲ ۲ پل

۱۰۰۰۰۰

۶۶۴

پراید (۲)

کلید شیشه بالابر اسمارت ۱ پل

۸۵۰۰۰

۶۶۵

پراید (۲)

کلید شیشه بالابر اسمارت ۲ پل

۱۰۰۰۰۰

۶۶۶

پراید (۲)

کلید شیشه بالابر لمسی ۱۳۲

۲۸۵۰۰۰

۶۶۷

پراید (۲)

کلید گرمکن عقب ۱۴۱ دینا

۸۵۰۰۰

۶۶۸

پراید (۲)

کمربند U جدید LR

۱۴۰۰۰۰

۶۶۹

پراید (۲)

کمربند جلو X100 LR

۳۰۰۰۰۰

۶۷۰

پراید (۲)

کمربند جلو قدیم LR پراید

۲۷۰۰۰۰

۶۷۱

پراید (۲)

کمربند عقب HB

۵۵۰۰۰۰

۶۷۲

پراید (۲)

کمربند عقب معمولی پراید

۳۰۰۰۰۰

۶۷۳

پراید (۲)

کمک جلو پراید فرانتک گازی

۵۵۰۰۰۰

۶۷۴

پراید (۲)

کمک جلو دلفی

۶۰۰۰۰۰

۶۷۵

پراید (۲)

کمک عقب پراید گازی فرانتک

۵۵۰۰۰۰

۶۷۶

پراید (۲)

کمک عقب دلفی

۵۸۰۰۰۰

۶۷۷

پراید (۲)

کمک عقب روغنی STORM

۶۰۰۰۰۰

۶۷۸

پراید (۲)

کنسول X100

۱۷۰۰۰۰

۶۷۹

پراید (۲)

کنسول دستی ۱۴۱

۲۰۰۰۰۰

۶۸۰

پراید (۲)

کنسول دستی X100

۱۵۰۰۰۰

۶۸۱

پراید (۲)

کنسول وسط ۱۳۲

۱۸۰۰۰۰

۶۸۲

پراید (۲)

کوئل دوبل فرانتک

۶۵۰۰۰۰

۶۸۳

پراید (۲)

کیت کلاج OEM

۱۰۵۰۰۰

۶۸۴

پراید (۲)

کیت کلاج دایکن پراید

۱۱۵۰۰۰۰

۶۸۵

پراید (۲)

کیت کلاج والو پراید

۱۱۰۰۰۰۰

۶۸۶

پراید (۲)

قاب اپراتور قدیم

۳۵۰۰۰۰

۶۸۷

پراید (۲)

قاب اپراتور جدید

۱۸۰۰۰۰

۶۸۸

پراید (۲)

مه شکن ۱۳۲

۵۵۰۰۰

۶۸۹

پراید (۲)

دیواره چپ هاشبک

۱۸۵۰۰۰۰

۶۹۰

پراید (۲)

شمع یورو ۴ شرکتی

۱۰۰۰۰۰

۶۹۱

پراید (۲)

بالشتک استارت پراید

۴۰۰۰۰۰

۶۹۲

پراید (۲)

بالشتک آهن ربایی

۳۸۰۰۰۰

۶۹۳

پراید (۲)

مغزی کشوی ۵

۵۰۰۰۰۰

لیست قطعات پراید

ردیف

گروه فرعی

نام کالا

فی فروش/ ریال

۱

پراید ۳

آچار چرخ شرکتی

۸۵۰۰۰

۲

پراید ۳

آچار شمع کاربراتور

۷۵۰۰۰

۳

پراید ۳

آرم عقب ۱۱۱ کامل

۴۰۰۰۰

۴

پراید ۳

آرم عقب ۱۳۱ کامل

۴۰۰۰۰

۵

پراید ۳

آرم عقب ۱۳۲

۲۰۰۰۰

۶

پراید ۳

آرم عقب ۱۴۱ کامل

۴۰۰۰۰

۷

پراید ۳

آرم هیدرولیک

۱۵۰۰۰

۸

پراید ۳

آینه بغل ۱۴۱ جدید جعبه آبی

۲۰۰۰۰۰

۹

پراید ۳

آینه بغل ۱۴۱ شرکتی

۲۴۰۰۰۰

۱۰

پراید ۳

ابر هواکش

۵۰۰۰

۱۱

پراید ۳

ابروی پراید رنگی کوروش

۷۰۰۰۰

۱۲

پراید ۳

ابروی عقب پراید

۵۰۰۰۰

۱۳

پراید ۳

ابروی نقره ای راست پراید

۶۵۰۰۰

۱۴

پراید ۳

اپراتور پاناسونیک شرکتی

۱۳۰۰۰۰۰

۱۵

پراید ۳

اپراتور پراید جدید

۱۵۵۰۰۰۰

۱۶

پراید ۳

اپراتور شرکتی جدید

۲۶۰۰۰۰۰

۱۷

پراید ۳

اپراتور رساندن شرکتی

۲۳۵۰۰۰۰

۱۸

پراید ۳

اتوماتیک استارت پراید فرانتک

۳۶۰۰۰۰

۱۹

پراید ۳

استارت پراید TAFLEX

۱۸۵۰۰۰۰

۲۰

پراید ۳

استارت پرای عظام

۱۸۵۰۰۰۰

۲۱

پراید ۳

استوپر پراید سیبارو

۲۸۰۰۰۰

۲۲

پراید ۳

استوپر پراید شرکتی

۴۷۰۰۰۰

۲۳

پراید ۳

استوپر موتور پراید MWH

۲۸۰۰۰۰

۲۴

پراید ۳

افتانات دینام پراید AKE انژکتور

۱۵۰۰۰۰

۲۵

پراید ۳

اکسل عقب شرکتی ABS

۷۰۰۰۰۰

۲۶

پراید ۳

اکسل عقب معمولی شرکتی

۷۰۰۰۰۰

۲۷

پراید ۳

برچسب کنترل شد و بارکد

۱۰۰۰۰

۲۸

پراید ۳

بست موجگیر

۱۰۰۰۰

۲۹

پراید ۳

بلبرینگ کلاج سیکو شرکتی

۲۵۰۰۰۰

۳۰

پراید ۳

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ شرکتی

۳۷۵۰۰۰

۳۱

پراید ۳

بلبرینگ دینام ناچی B8

۸۰۰۰۰

۳۲

پراید ۳

بلندگو جلو شرکتی

۱۷۰۰۰۰

۳۳

پراید ۳

بلندگو عقب شرکتی

۱۸۵۰۰۰

۳۴

پراید ۳

بوش استارت پراید

۳۵۰۰۰

۳۵

پراید ۳

بوش پایین کمک شرکتی

۲۰۰۰۰

۳۶

پراید ۳

بوش سرته استارت پراید HPC

۴۰۰۰۰

۳۷

پراید ۳

بوش سرمیلنگ پراید

۴۰۰۰۰

۳۸

پراید ۳

بوش کمک عقب پلاستیکی

۵۰۰۰۰

۳۹

پراید ۳

بوق تکی پراید AKE

۱۴۰۰۰۰

۴۰

پراید ۳

پا  رکابی عقب

۴۰۰۰۰

۴۱

پراید ۳

پا  رکابی عقب

۴۰۰۰۰

۴۲

پراید ۳

پا رکابی جلو

۴۰۰۰۰

۴۳

پراید ۳

پایه برف پاکن عقب هاشبگ

۱۲۰۰۰۰

۴۴

پراید ۳

پایه پمپ هیدرولیک شرکتی

۳۵۰۰۰۰

۴۵

پراید ۳

پدال کلاج ترمز شرکتی

۴۵۰۰۰۰

۴۶

پراید ۳

پرچمی شاسی پراید شرکتی L

۲۵۰۰۰۰

۴۷

پراید ۳

پرچمی شاسی شرکتی R

۲۵۰۰۰۰

۴۸

پراید ۳

پروانه فن بخاری

۷۵۰۰۰

۴۹

پراید ۳

پلوس بلند پراید ABS

۱۵۵۰۰۰۰

۵۰

پراید ۳

پلوس کوتاه ABS

۱۸۵۰۰۰۰

۵۱

پراید ۳

پمپ بنزین ۲ فیش پراید

۱۱۵۰۰۰۰

۵۲

پراید ۳

پمپ بنزین ۴ فیش پراید

۱۱۰۰۰۰۰

۵۳

پراید ۳

پمپ بنزین فرانتک پراید

۳۵۰۰۰۰

۵۴

پراید ۳

پمپ بنزین کاربراتور پراید KM

۵۵۰۰۰۰

۵۵

پراید ۳

پمپ بنزین کامل شرکتی

۱۰۵۰۰۰۰

۵۶

پراید ۳

پمپ ترمز کامل abs دینا

۶۵۰۰۰۰

۵۷

پراید ۳

پیچ دور گیربکس پراید

۱۰۰۰۰

۵۸

پراید ۳

پیچ دیسک چرخ

۱۰۰۰۰

۵۹

پراید ۳

پیچ دیسک صفحه کلاج

۱۰۰۰۰

۶۰

پراید ۳

پیچ مهره طبق پراید

۱۲۰۰۰

۶۱

پراید ۳

پیستون ۵۰ARI

۰

۶۲

پراید ۳

پیستون RKE

۵۰۰۰۰۰

۶۳

پراید ۳

پیستون دوگانه سوز شرکتی

۱۷۰۰۰۰

۶۴

پراید ۳

پکیج لامپ

۱۲۰۰۰۰

۶۵

پراید ۳

ترمز درب پراید

۶۰۰۰۰

۶۶

پراید ۳

تسمه تایم پراید باور

۲۵۰۰۰۰

۶۷

پراید ۳

تسمه تایم شرکتی اصلی

۳۸۵۰۰۰

۶۸

پراید ۳

تسمه کولر پراید شرکتی

۱۲۰۰۰۰

۶۹

پراید ۳

تفنگی ترمز دستی پراید دینا

۱۸۵۰۰۰

۷۰

پراید ۳

تقویت شیشه بالابر دوقولو پراید

۱۵۰۰۰۰

۷۱

پراید ۳

تلمبه کاربراتور

۱۰۰۰۰۰

۷۲

پراید ۳

تنه وسط کاربراتور

۶۵۰۰۰۰

۷۳

پراید ۳

توپی بالا کمک اصلی

۱۵۰۰۰۰

۷۴

پراید ۳

توپی چرخ جلو جدید تلدا

۲۵۰۰۰۰

۷۵

پراید ۳

تیغه برف پاکن عقب هاشبگ

۵۰۰۰۰

۷۶

پراید ۳

جاسیگاری جلو

۸۵۰۰۰

۷۷

پراید ۳

جعبه فرمان پراید اتکو

۱۲۰۰۰۰۰

۷۸

پراید ۳

جعبه فرمان پراید هیدرولیک

۵۸۰۰۰۰۰

۷۹

پراید ۳

جعبه فیوز پراید شرکتی زیر پا

۱۲۰۰۰۰

۸۰

پراید ۳

جلو پنجره ۱۳۲ خام

۱۵۰۰۰۰

۸۱

پراید ۳

جلو پنجره پراید بژ

۱۳۵۰۰۰

۸۲

پراید ۳

جلو پنجره بی ام و

۱۳۰۰۰۰

۸۳

پراید ۳

جلو پنجره پراید ۱۳۲ رنگ فابریک

۲۵۰۰۰۰

۸۴

پراید ۳

جلو پنجره پراید یشمی

۱۳۵۰۰۰

۸۵

پراید ۳

جلو پنجره خام پراید

۸۰۰۰۰

۸۶

پراید ۳

جلو پنجره زیتونی پراید

۱۳۵۰۰۰

۸۷

پراید ۳

چراغ جلو ۱۳۱ جمع ساز بدون

۸۰۰۰۰۰

۸۸

پراید ۳

چراغ جلو ۱۳۱ جمع ساز موتوردار

۱۰۲۰۰۰۰

۸۹

پراید ۳

چراغ جلو ۱۳۱l-r

۴۵۰۰۰۰

۹۰

پراید ۳

چراغ جلو ۱۳۲ بدون موتور جمع

۸۰۰۰۰۰

۹۱

پراید ۳

چراغ جلو ۱۳۲ موتوردار جمع ساز

۱۰۵۰۰۰۰

۹۲

پراید ۳

چراغ سقف پراید الایدی

۱۰۰۰۰۰

۹۳

پراید ۳

چراغ سقف پراید شرکتی

۷۵۰۰۰

۹۴

پراید ۳

چراغ نمره عقب شرکتی

۶۰۰۰۰

۹۵

پراید ۳

چسب دو طرفه ۲

۱۰۰۰۰

۹۶

پراید ۳

چسب دو طرفه ۱

۱۰۰۰۰

۹۷

پراید ۳

چهارشاخ فرمان کوتاه دینا

۲۶۰۰۰۰

۹۸

پراید ۳

حبابگیر بنزین کاربراتور خورشید

۸۵۰۰۰

۹۹

پراید ۳

خار دوشاخ قفل صندوق عقب

۳۰۰۰۰

۱۰۰

پراید ۳

خار دوشاخه قفل صندوق پراید فلزی

۲۰۰۰۰

۱۰۱

پراید ۳

خار سر پلوس جدید پراید

۵۰۰۰

۱۰۲

پراید ۳

خار سوپاپ x100

۵۰۰۰۰

۱۰۳

پراید ۳

خار شیشه جلو پراید

۲۰۰۰

۱۰۴

پراید ۳

خار میل قفل درب پژو

۱۰۰۰

۱۰۵

پراید ۳

خار وسط جلو پنجره

۱۰۰۰

۱۰۶

پراید ۳

خطر عقب ۱۳۲ چپ

۳۲۰۰۰۰

۱۰۷

پراید ۳

خطر عقب ۱۴۱ جدید چپ

۵۰۰۰۰۰

۱۰۸

پراید ۳

خطر عقب ۱۴۱ قدیم

۴۵۰۰۰۰

۱۰۹

پراید ۳

خطر عقب شرکتی

۱۸۰۰۰۰

۱۱۰

پراید ۳

خطر عقب فن آوران پراید

۲۳۰۰۰۰

۱۱۱

پراید ۳

خورشیدی پلوس پراید

۱۰۰۰۰

۱۱۲

پراید ۳

داشبورت ۱۳۱

۱۵۰۰۰۰۰

۱۱۳

پراید ۳

داشبورت ۱۳۲

۱۴۵۰۰۰۰

۱۱۴

پراید ۳

درب بازکن برقی ۱۴۱

۱۶۵۰۰۰

۱۱۵

پراید ۳

درب پوش سروته رادیاتور پراید

۱۴۰۰۰۰

۱۱۶

پراید ۳

درب پوشته ۴۰۵ تک لول معمولی

۱۵۰۰۰۰

۱۱۷

پراید ۳

درب دلکو پراید کرهای

۱۲۰۰۰۰

۱۱۸

پراید ۳

درب دلکو جدب

۷۵۰۰۰

۱۱۹

پراید ۳

درب رادیاتور شرکتی

۴۵۰۰۰

۱۲۰

پراید ۳

درب عقب ۱۴۱

۱۵۵۰۰۰۰

۱۲۱

پراید ۳

درب موتور شرکتی

۱۲۰۰۰۰۰

۱۲۲

پراید ۳

درجه باک پراید کامل ipnc

۱۰۵۰۰۰۰

۱۲۳

پراید ۳

درجه باک کامل کاربراتور روستر

۱۷۵۰۰۰

۱۲۴

پراید ۳

درچه گاز ساژم

۱۲۵۰۰۰۰

۱۲۵

پراید ۳

دریچه گاز کامل پراید شرکتی

۱۲۰۰۰۰۰

۱۲۶

پراید ۳

دریچه ورودی هوای بخاری

۱۰۰۰۰۰

۱۲۷

پراید ۳

دستگاه شیشه بالابر AKE

۶۵۰۰۰۰

۱۲۸

پراید ۳

دستگیره داخل ۱۳۲/۱۳۱ مشکی

۵۰۰۰۰

۱۲۹

پراید ۳

دستگیره شیشه بالابر ۲۰۶ دینا

۵۰۰۰۰

۱۳۰

پراید ۳

دسته راهنما MWH پراید

۶۰۰۰۰۰

۱۳۱

پراید ۳

دسته موتور ۳ شرکتی

۱۸۵۰۰۰

۱۳۲

پراید ۳

دسته موتور شرکتی شماره ۱

۱۸۵۰۰۰

۱۳۳

پراید ۳

دنده ۵

۲۵۰۰۰۰

۱۳۴

پراید ۳

دنده برنجی شرکتی جور

۸۵۰۰۰

۱۳۵

پراید ۳

دنده پینیون شرکتی

۳۰۰۰۰۰

۱۳۶

پراید ۳

دنده سر میلنگ پراید

۷۵۰۰۰

۱۳۷

پراید ۳

دنده میل سوپاپ پراید

۱۲۰۰۰۰

۱۳۸

پراید ۳

دوشاخ استارت پراید

۳۰۰۰۰

۱۳۹

پراید ۳

دیاق اکسل عقب پراید

۱۰۰۰۰۰

۱۴۰

پراید ۳

دیاق سپر پراید

۲۰۰۰۰

۱۴۱

پراید ۳

دیاق سپر عقب ۱۱۱

۴۵۰۰۰۰

۱۴۲

پراید ۳

دیاق سپر عقب ۱۳۲

۴۵۰۰۰۰

۱۴۳

پراید ۳

دیاق فن کولر جدید

۶۰۰۰۰

۱۴۴

پراید ۳

دیاق قفل کاپوت شرکتی

۶۵۰۰۰

۱۴۵

پراید ۳

دیسک چرخ جلو L90 تلدا

۶۲۰۰۰۰

۱۴۶

پراید ۳

دیسک صفحه کلاج والئو سبز پراید

۱۱۵۰۰۰۰

۱۴۷

پراید ۳

دیفرانسیل شرکتی

۱۱۵۰۰۰۰

۱۴۸

پراید ۳

دیفرانسیل مگنتی شرکتی

۱۲۰۰۰۰۰

۱۴۹

پراید ۳

دینام پراید AKE

۲۰۵۰۰۰۰

۱۵۰

پراید ۳

دینام شرکتی پراید

۲۹۵۰۰۰۰

۱۵۱

پراید ۳

دیواره چپ هاشبگ

۱۸۵۰۰۰۰

۱۵۲

پراید ۳

دیواره کامل راست

۱۹۰۰۰۰۰

۱۵۳

پراید ۳

رادیاتور آب شرکتی

۸۰۰۰۰۰

۱۵۴

پراید ۳

راهنما پارک  ۱۴۱ RL جم ساز

۷۵۰۰۰

۱۵۵

پراید ۳

راهنما پارک شرکتی

۱۰۰۰۰۰

۱۵۶

پراید ۳

راهنما پارک ۱۴۱ فن آوران

۴۵۰۰۰

۱۵۷

پراید ۳

راهنما داخل سپر خورشید

۴۰۰۰۰

۱۵۸

پراید ۳

رله سه قولو روستر

۱۲۰۰۰۰

۱۵۹

پراید ۳

رله فن انژکتور

۶۵۰۰۰

۱۶۰

پراید ۳

روغن موتور ۱ لیتری

۹۰۰۰۰

۱۶۱

پراید ۳

روغن موتور شرکتی

۳۵۰۰۰۰

۱۶۲

پراید ۳

روکش سر سیم

۵۰۰

۱۶۳

پراید ۳

رینگ موتور ۲۰۰۰

۰

۱۶۴

پراید ۳

رینگ موتور اصلی RIK

۰

۱۶۵

پراید ۳

رینگ موتور پراید جدید

۵۵۰۰۰۰

۱۶۶

پراید ۳

رکاب پراید شرکتی

۶۸۰۰۰۰

۱۶۷

پراید ۳

زبانه داشبورت پراید کامل

۲۰۰۰۰

۱۶۸

پراید ۳

زبونه درب داشبورت ۱۴۱

۲۰۰۰۰

۱۶۹

پراید ۳

زه اطراف ۱۳۲ خام

۵۰۰۰۰

۱۷۰

پراید ۳

زه اطراف ۱۳۲ نقره ای

۳۵۰۰۰۰

۱۷۱

پراید ۳

زه نمره عقب شرکتی

۸۵۰۰۰

۱۷۲

پراید ۳

سپر جلو ۱۳۱ شرکتی

۴۰۰۰۰۰

۱۷۳

پراید ۳

سر پلوس ۱۹

۴۵۰۰۰۰

۱۷۴

پراید ۳

سر پلوس ۲۰ اتوموتورز

۳۵۰۰۰۰

۱۷۵

پراید ۳

سرسیلندر انژکتور پراید

۲۵۰۰۰۰۰

۱۷۶

پراید ۳

سقف ۱۴۱

۱۳۰۰۰۰۰

۱۷۷

پراید ۳

سقف HB

۱۲۰۰۰۰۰

۱۷۸

پراید ۳

سنسور اکسیژن ۴۰۵ دینا بوش آلمان

۱۷۵۰۰۰۰

۱۷۹

پراید ۳

سنسور اکسیژن سایپا شرکتی

۱۲۵۰۰۰۰

۱۸۰

پراید ۳

سنسور چرخ عقب شرکتی

۳۵۰۰۰۰

۱۸۱

پراید ۳

سنسور دور موتور شرکتی

۲۸۵۰۰۰

۱۸۲

پراید ۳

سنسور ضربه زیمنس ۴۰۵ دینا

۳۰۰۰۰۰

۱۸۳

پراید ۳

سنسور مپ زیمنس

۶۵۰۰۰۰

۱۸۴

پراید ۳

سنسور مغناطیسی دینا

۱۸۵۰۰۰

۱۸۵

پراید ۳

سنسور موقعیت دریچه گاز شرکتی

۲۵۰۰۰۰

۱۸۶

پراید ۳

سنسور میل سوپاپ پراید شرکتی

۲۸۰۰۰۰

۱۸۷

پراید ۳

سنسور نقطه مرگ بازاری زینس

۲۳۰۰۰۰

۱۸۸

پراید ۳

سه شاخ پلوس ۱۹/۲۰ ABS

۱۵۰۰۰۰

۱۸۹

پراید ۳

سه شاخ پلوس ۱۹/۲۰ کونس بزرگ

۱۴۰۰۰۰

۱۹۰

پراید ۳

سه شاخ پلوس ۲۰ Aake

۱۴۰۰۰۰

۱۹۱

پراید ۳

سوئچ استارت تکی زیمنس شرکتی

۲۵۰۰۰۰

۱۹۲

پراید ۳

سوئچ کامل درب ها نصیری

۴۸۰۰۰۰

۱۹۳

پراید ۳

سوکت ۲ فیش همکاره

۲۰۰۰۰

۱۹۴

پراید ۳

سوکت ۳ فیش همکاره

۵۰۰۰۰

۱۹۵

پراید ۳

سوکت پمپ بنزین پراید جدید

۸۵۰۰۰

۱۹۶

پراید ۳

سوکت پمپ بنزین جدید

۱۰۰۰۰۰

۱۹۷

پراید ۳

سوکت جا فیوزی

۲۰۰۰۰

۱۹۸

پراید ۳

سوکت راهنما پارک

۲۰۰۰۰

۱۹۹

پراید ۳

سوکت سنسور میل سوپاپ

۶۰۰۰۰

۲۰۰

پراید ۳

سوکت شارژ دینام پراید

۵۰۰۰۰

۲۰۱

پراید ۳

سوکت نری ۲ فیش همکاره

۳۰۰۰۰

۲۰۲

پراید ۳

سیبک زیر وجودی پراید

۲۶۵۰۰۰

۲۰۳

پراید ۳

سیبک سر فرمان پراید شرکتی

۱۶۰۰۰۰

۲۰۴

پراید ۳

سیلندر ترمز چرخ عقب شرکتی

۱۲۵۰۰۰

۲۰۵

پراید ۳

سیلندر چرخ عقب پراید دینا

۱۵۰۰۰۰

۲۰۶

پراید ۳

سیم ۱/۲۵

۱۰۰۰۰

۲۰۷

پراید ۳

سیم ۱/۴

۲۰۰۰۰

۲۰۸

پراید ۳

سیم ۱/۶

۲۵۰۰۰

۲۰۹

پراید ۳

سیم ترمز دستی شرکتی

۱۸۵۰۰۰

۲۱۰

پراید ۳

سیم کشی داخل موتور جدید

۲۳۰۰۰۰۰

۲۱۱

پراید ۳

سیم کشی داخل موتور جدید

۱۲۰۰۰۰۰

۲۱۲

پراید ۳

سیم کشی زیر داشبورت قدیم

۶۵۰۰۰۰

۲۱۳

پراید ۳

سیم کشی زیر داشبورت جدید

۷۵۰۰۰۰

۲۱۴

پراید ۳

سینی جا چراغی ۱۳۲ جلو

۲۰۰۰۰۰

۲۱۵

پراید ۳

سینی جا چراغی عقب ۱۳۲

۱۸۵۰۰۰

۲۱۶

پراید ۳

سینی جا چراغی عقب ۱۴۱

۳۵۰۰۰۰

۲۱۷

پراید ۳

سینی جا چراغی عقب هاشبگ

۰

۲۱۸

پراید ۳

سینی جا نمره عقب ۱۱۱

۱۵۰۰۰۰

۲۱۹

پراید ۳

سینی عقب ۱۳۲

۳۵۰۰۰۰

۲۲۰

پراید ۳

سینی عقب هاشبگ

۱۳۰۰۰۰۰

۲۲۱

پراید ۳

سینی کف صندوق با شاسی کامل

۱۸۵۰۰۰۰

۲۲۲

پراید ۳

سینی کف صندوق پراید

۴۰۰۰۰۰

۲۲۳

پراید ۳

شاسی چپ

۵۵۰۰۰۰

۲۲۴

پراید ۳

شلگیر پراید abs

۸۰۰۰۰

۲۲۵

پراید ۳

شلنگ بوستر ترمز پراید

۶۰۰۰۰

۲۲۶

پراید ۳

شلنگ کورکن بخاری پراید

۲۰۰۰۰

۲۲۷

پراید ۳

شمع آب دینا

۶۵۰۰۰

۲۲۸

پراید ۳

شمع حرارتی آب دینا

۶۵۰۰۰

۲۲۹

پراید ۳

شمع موتور شرکتی

۵۵۰۰۰

۲۳۰

پراید ۳

شیر انبساط شرکتی

۲۸۰۰۰۰

۲۳۱

پراید ۳

شیلنگ باک و بنزین کامل دوگانه

۱۴۰۰۰۰

۲۳۲

پراید ۳

شیلنگ باک و بنزین شرکتی کامل

۱۴۰۰۰۰

۲۳۳

پراید ۳

شیلنگ بخاری انژکتوری پراید

۶۰۰۰۰

۲۳۴

پراید ۳

صافی بنزین دینا سر صاف

۶۰۰۰۰

۲۳۵

پراید ۳

صفحه پشت لنت پراید

۱۵۰۰۰

۲۳۶

پراید ۳

طاقچه عقب ۱۱۱

۴۵۰۰۰۰

۲۳۷

پراید ۳

طبق پراید ایتالیایی

۲۸۵۰۰۰

۲۳۸

پراید ۳

طبق پراید دینا

۳۰۰۰۰۰

۲۳۹

پراید ۳

طبق شرکتی سامبونگ

۳۵۰۰۰۰

۲۴۰

پراید ۳

طلق چراغ کامل صندوق

۱۰۰۰۰

۲۴۱

پراید ۳

فرش صندوق

۱۳۰۰۰۰

۲۴۲

پراید ۳

فنر زیر پدال گاز پراید

۱۰۰۰۰

۲۴۳

پراید ۳

فنر لول اسپرت پراید

۸۰۰۰۰۰

۲۴۴

پراید ۳

فنر لول ریگلاژی

۹۰۰۰۰۰

۲۴۵

پراید ۳

فولی واتر پمپ پراید

۶۵۰۰۰

۲۴۶

پراید ۳

فیلتر روغن پراید شرکتی

۶۵۰۰۰

۲۴۷

پراید ۳

فیلتر هوا شرکتی انژکتور

۵۰۰۰۰

۲۴۸

پراید ۳

فیلتر هوا شرکتی کاربراتور

۵۰۰۰۰

۲۴۹

پراید ۳

قاب باطری پراید امیر یدک

۳۰۰۰۰

۲۵۰

پراید ۳

قاب بلندگو جمع

۳۰۰۰۰

۲۵۱

پراید ۳

قاب ریموت ۱۳۲

۹۰۰۰۰

۲۵۲

پراید ۳

قاب ضبط

۶۰۰۰۰

۲۵۳

پراید ۳

قاب کمربند قدیم

۶۰۰۰۰

۲۵۴

پراید ۳

قاب کمربند جدید

۶۵۰۰۰

۲۵۵

پراید ۳

قالپاق گری خور ۲۰۶

۲۰۰۰۰

۲۵۶

پراید ۳

قالپاق گریس خور چرخ عقب

۱۰۰۰۰

۲۵۷

پراید ۳

قفل پایین صندوق دینا

۵۰۰۰۰

۲۵۸

پراید ۳

قفل درب موتور پراید

۶۰۰۰۰

۲۵۹

پراید ۳

قورقوری فرمان هانتر

۱۲۰۰۰۰

۲۶۰

پراید ۳

قوقوری فرمان شرکتی

۱۷۰۰۰۰

۲۶۱

پراید ۳

گردگیر جعبه فرمان پراید

۴۰۰۰۰

۲۶۲

پراید ۳

گلگیر جلو ۱۳۲ شرکتی راست

۶۰۰۰۰۰

۲۶۳

پراید ۳

گلگیر جلو شرکتی اصلی جور

۳۸۰۰۰۰

۲۶۴

پراید ۳

گلگیر راس ۱۳۲ شرکتی

۶۰۰۰۰۰

۲۶۵

پراید ۳

گلگیر عقب ۱۴۱

۸۰۰۰۰۰

۲۶۶

پراید ۳

گلگیر عقب هاشبگ

۸۰۰۰۰۰

۲۶۷

پراید ۳

گلویی شرکتی

۳۲۵۰۰۰

۲۶۸

پراید ۳

گیربکس کامل پراید

۸۵۰۰۰۰۰

۲۶۹

پراید ۳

لاستیک تعادل شرکتی

۱۵۰۰۰

۲۷۰

پراید ۳

لامپ دو رنگ

۲۷۵۰۰۰

۲۷۱

پراید ۳

لامپ مزدایی ۱ کنتاک

۲۵۰۰۰

۲۷۲

پراید ۳

لامپ مزدایی کوچک

۱۵۰۰۰

۲۷۳

پراید ۳

لنت جلو ازل

۲۵۰۰۰۰

۲۷۴

پراید ۳

لنت جلو پراید ازل

۲۳۰۰۰۰

۲۷۵

پراید ۳

لوازم پمپ ترمز کامل

۲۶۰۰۰۰

۲۷۶

پراید ۳

لواشکی آب پاش شرکتی

۷۵۰۰۰

۲۷۷

پراید ۳

لولای کاپوت شرکتی

۴۰۰۰۰

۲۷۸

پراید ۳

لوله باک HB

۲۸۰۰۰۰

۲۷۹

پراید ۳

لوله ترمز سراری جور

۱۰۰۰۰۰۰

۲۸۰

پراید ۳

لوله ترمز سراری CNG

۱۰۰۰۰۰۰

۲۸۱

پراید ۳

لوله سراسر اگزوز HB

۷۵۰۰۰۰

۲۸۲

پراید ۳

لوله سراسری اگزوز انژکتور

۷۳۰۰۰۰

۲۸۳

پراید ۳

لوله مسی ترمز پراید

۱۰۰۰۰۰

۲۸۴

پراید ۳

لوله ورودی باک

۲۵۰۰۰۰

۲۸۵

پراید ۳

ماهک ۲/۱ شرکتی

۱۵۰۰۰۰

۲۸۶

پراید ۳

ماهک ۵ شرکتی

۶۵۰۰۰

۲۸۷

پراید ۳

ماهک چدنی ۴/۳ شرکتی

۱۳۰۰۰۰

۲۸۸

پراید ۳

مپ پراید کانکس

۲۵۰۰۰۰

۲۸۹

پراید ۳

مچی دستگیره عقب

۸۵۰۰۰

۲۹۰

پراید ۳

محور چرخ عقب پراید قدیم RL

۲۳۰۰۰۰

۲۹۱

پراید ۳

مغزی ۵ شرکتی

۹۰۰۰۰

۲۹۲

پراید ۳

مغزی سوئچ پراید AK

۱۴۰۰۰۰

۲۹۳

پراید ۳

ملخی لنت پراید

۴۰۰۰

۲۹۴

پراید ۳

منبع آب پاش پراید انژکتور داخل

۱۰۰۰۰۰

۲۹۵

پراید ۳

منبع عقب تک سوز شرکتی

۵۵۰۰۰۰

۲۹۶

پراید ۳

منبع عقب دوگانه سوز شرکتی

۵۵۰۰۰۰

۲۹۷

پراید ۳

موتور آب پاش سیم بلند

۸۵۰۰۰

۲۹۸

پراید ۳

موتور فن ۲دور روستر

۵۰۰۰۰۰

۲۹۹

پراید ۳

موتور فن آب کامل شرکتی

۱۱۰۰۰۰۰

۳۰۰

پراید ۳

موتور فن کولر جدید

۵۰۰۰۰۰

۳۰۱

پراید ۳

موتور فن کولر قدیم

۵۰۰۰۰۰

۳۰۲

پراید ۳

میل اهرم دو شاخ کلاج دینا

۸۰۰۰۰

۳۰۳

پراید ۳

میل سوپاپ ساژم شرکتی

۵۲۰۰۰۰

۳۰۴

پراید ۳

میل کاپوت پراید

۳۰۰۰۰

۳۰۵

پراید ۳

ناودونی شیشه جلو

۶۰۰۰۰

۳۰۶

پراید ۳

ناودونی شیشه عقب

۶۵۰۰۰

۳۰۷

پراید ۳

نمدی سقف ۱۳۱

۱۰۰۰۰۰۰

۳۰۸

پراید ۳

نمدی سقف ۱۴۱

۱۰۰۰۰۰۰

۳۰۹

پراید ۳

نوار لبه کاپوت پراید شرکتی

۵۰۰۰۰

۳۱۰

پراید ۳

هواکش داخل سپر صندوق

۴۰۰۰۰

۳۱۱

پراید ۳

واتر پمپ پراید الدورا

۳۸۵۰۰۰

۳۱۲

پراید ۳

وارت پمپ پرایدروستر

۳۸۰۰۰۰

۳۱۳

پراید ۳

واتر پمپ پراید شرکتی

۴۳۰۰۰۰

۳۱۴

پراید ۳

واشر تنظیم گیربکس

۱۵۰۰۰

۳۱۵

پراید ۳

واشر درب پوش رادیاتور ۴۰۵

۲۵۰۰۰

۳۱۶

پراید ۳

واشر درب پوش رادیاتور پراید

۳۰۰۰۰

۳۱۷

پراید ۳

واشر دریچه گاز پراید قدیم

۲۰۰۰۰

۳۱۸

پراید ۳

واشر سر سیلندر پراید KIK

۲۲۰۰۰۰

۳۱۹

پراید ۳

وایر شمع پراید AKE

۲۳۰۰۰۰

۳۲۰

پراید ۳

وایر شمع زیمنس شرکتی

۳۲۰۰۰۰

۳۲۱

پراید ۳

وایر شمع ساژم شرکتی

۳۲۰۰۰۰

۳۲۲

پراید ۳

وایر شمع کاربراتور شرکتی

۲۳۰۰۰۰

۳۲۳

پراید ۳

کاتالیز پراید

۳۵۰۰۰۰

۳۲۴

پراید ۳

کاتالیزور پراید اصلی

۱۱۵۰۰۰۰

۳۲۵

پراید ۳

کاربراتور پراید اصلی

۲۸۵۰۰۰۰

۳۲۶

پراید ۳

کاسه نمد پلوس شرکتی

۵۰۰۰۰

۳۲۷

پراید ۳

کاسه نمد تهه میلنگ با قاب شرکتی

۱۳۰۰۰۰

۳۲۸

پراید ۳

کاسه ند تهه میلنگ دینا

۰

۳۲۹

پراید ۳

کاسه نمد هیدرولیک پراید

۴۵۰۰۰۰

۳۳۰

پراید ۳

کپسول آب شرکتی

۶۵۰۰۰

۳۳۱

پراید ۳

کپسول دنده عقب شرکتی

۷۵۰۰۰

۳۳۲

پراید ۳

کشوئی ۱/۲

۵۵۰۰۰۰

۳۳۳

پراید ۳

کشوئی ۵ شرکتی

۱۴۵۰۰۰

۳۳۴

پراید ۳

کفسول دنده عقب پراید IPNC

۱۰۰۰۰۰

۳۳۵

پراید ۳

کفسول فن زیمنس شرکتی

۱۲۰۰۰۰

۳۳۶

پراید ۳

کفسول فن ساژم شرکتی

۱۳۰۰۰۰

۳۳۷

پراید ۳

کلید بخاری شرکتی

۱۱۰۰۰۰

۳۳۸

پراید ۳

کلید شیشه بالابر ۱/۲ AK

۷۰۰۰۰

۳۳۹

پراید ۳

کمک جلو دیاموند

۴۰۰۰۰۰

۳۴۰

پراید ۳

کمک جلو شرکتی R

۶۵۰۰۰۰

۳۴۱

پراید ۳

کمک جلو فرانتک روغنی

۵۵۰۰۰۰

۳۴۲

پراید ۳

کمک عقب CNG شرکتی اصلی

۷۰۰۰۰۰

۳۴۳

پراید ۳

کمک عقب HB

۷۰۰۰۰۰

۳۴۴

پراید ۳

کمک عقب پراید فرانتک روغنی

۵۵۰۰۰۰

۳۴۵

پراید ۳

کمک عقب دیاموند

۴۰۰۰۰۰

۳۴۶

پراید ۳

کمک عقب سیکو شرکتی

۶۰۰۰۰۰

۳۴۷

پراید ۳

کمک عقب شرکتی گازی

۶۰۰۰۰۰

۳۴۸

پراید ۳

کمک عقب صبا شرکتی

۷۰۰۰۰۰

۳۴۹

پراید ۳

کنسول دبل

۲۵۰۰۰۰

۳۵۰

پراید ۳

کنسول دبل بژ

۲۸۵۰۰۰

۳۵۱

پراید ۳

کنسول کشویی

۲۸۰۰۰۰

۳۵۲

پراید ۳

کوئل ساژم نیمه سایپایی

۵۰۰۰۰۰

۳۵۳

پراید ۳

کورکن رادیاتور پراید جور

۰