13149668341

لیست قطعات تیبا

ردیف

گروه فرعی

نام کالا

فی فروش/ ریال

1

تیبا

آینه بغل تیبا چپ

450000

2

تیبا

باربند تیبا اسپرت

0

3

تیبا

تسمه هیدرولیک تیبا

350000

4

تیبا

تیغه برف پاک کن جلو تیبا راست

130000

5

تیبا

تیغه برف پاک کن جلو تیبا چپ

130000

6

تیبا

جلو پنجره تیبا

170000

7

تیبا

چراغ جلو تیبا چپ

1300000

8

تیبا

چراغ جلو تیبا راست

0

9

تیبا

خطر عقب تیبا

550000

10

تیبا

دستگیره درب بیرونی تیبا L,R

120000

11

تیبا

دیاق تیبا

0

12

تیبا

دیسک چرخ جلو تیبا

450000

13

تیبا

دیسک صفحه کلاج شرکتی تیبا

1300000

14

تیبا

رادیاتور آب تیبا کوشش

1650000

15

تیبا

رادیاتور بخاری تیبا

650000

16

تیبا

راهنما روی گلگیر تیبا

50000

17

تیبا

سپر جلو تیبا شرکتی

1150000

18

تیبا

سیم گاز تیبا

120000

19

تیبا

صافی بنزین تیبا (ریو)

120000

20

تیبا

لنت جلو تیبا جهان لنت

350000

21

تیبا

لنت جلو شرکتی تیبا

350000

22

تیبا

لنت عقب تیبا شرکتی

350000

23

تیبا

منبع اگزوز تیبا

700000

24

تیبا

کاسه چرخ عقب تیبا ABS

600000

25

تیبا

کلاف راست دوبل تیبا

4000000

26

تیبا

کلید شیشه بالابر تیبا راست

200000

27

تیبا

کلید شیشه بالابر تیبا چپ

200000

28

تیبا

سپر جلو رانا سفید

4300000

29

تیبا

سپر جلو تیبا سفید

1850000

30

تیبا

مقاومت تیبا شرکتی

350000

31

تیبا

قیچی برف پاک کن تییا

200000

32

تیبا

موتور شیشه بالابر تیبا

900000

33

تیبا

موتوربرف پاک کن تیبا

350000