13149668341

لیست قطعات تیبا

ردیف

گروه فرعی

نام کالا

فی فروش/ ریال

۱

تیبا

آینه بغل تیبا چپ

۴۵۰۰۰۰

۲

تیبا

باربند تیبا اسپرت

۰

۳

تیبا

تسمه هیدرولیک تیبا

۳۵۰۰۰۰

۴

تیبا

تیغه برف پاک کن جلو تیبا راست

۱۳۰۰۰۰

۵

تیبا

تیغه برف پاک کن جلو تیبا چپ

۱۳۰۰۰۰

۶

تیبا

جلو پنجره تیبا

۱۷۰۰۰۰

۷

تیبا

چراغ جلو تیبا چپ

۱۳۰۰۰۰۰

۸

تیبا

چراغ جلو تیبا راست

۰

۹

تیبا

خطر عقب تیبا

۵۵۰۰۰۰

۱۰

تیبا

دستگیره درب بیرونی تیبا L,R

۱۲۰۰۰۰

۱۱

تیبا

دیاق تیبا

۰

۱۲

تیبا

دیسک چرخ جلو تیبا

۴۵۰۰۰۰

۱۳

تیبا

دیسک صفحه کلاج شرکتی تیبا

۱۳۰۰۰۰۰

۱۴

تیبا

رادیاتور آب تیبا کوشش

۱۶۵۰۰۰۰

۱۵

تیبا

رادیاتور بخاری تیبا

۶۵۰۰۰۰

۱۶

تیبا

راهنما روی گلگیر تیبا

۵۰۰۰۰

۱۷

تیبا

سپر جلو تیبا شرکتی

۱۱۵۰۰۰۰

۱۸

تیبا

سیم گاز تیبا

۱۲۰۰۰۰

۱۹

تیبا

صافی بنزین تیبا (ریو)

۱۲۰۰۰۰

۲۰

تیبا

لنت جلو تیبا جهان لنت

۳۵۰۰۰۰

۲۱

تیبا

لنت جلو شرکتی تیبا

۳۵۰۰۰۰

۲۲

تیبا

لنت عقب تیبا شرکتی

۳۵۰۰۰۰

۲۳

تیبا

منبع اگزوز تیبا

۷۰۰۰۰۰

۲۴

تیبا

کاسه چرخ عقب تیبا ABS

۶۰۰۰۰۰

۲۵

تیبا

کلاف راست دوبل تیبا

۴۰۰۰۰۰۰

۲۶

تیبا

کلید شیشه بالابر تیبا راست

۲۰۰۰۰۰

۲۷

تیبا

کلید شیشه بالابر تیبا چپ

۲۰۰۰۰۰

۲۸

تیبا

سپر جلو رانا سفید

۴۳۰۰۰۰۰

۲۹

تیبا

سپر جلو تیبا سفید

۱۸۵۰۰۰۰

۳۰

تیبا

مقاومت تیبا شرکتی

۳۵۰۰۰۰

۳۱

تیبا

قیچی برف پاک کن تییا

۲۰۰۰۰۰

۳۲

تیبا

موتور شیشه بالابر تیبا

۹۰۰۰۰۰

۳۳

تیبا

موتوربرف پاک کن تیبا

۳۵۰۰۰۰